Nieuws
oktober 26
2021

Voorzitter Raad van Toezicht gezocht (onbezoldigd)

Kunst Centraal  is per februari 2022 op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht met politiek-bestuurlijke ervaring in de provincie Utrecht (onbezoldigd).  

Over Kunst Centraal

Kunst Centraal zorgt samen met scholen, kunstaanbieders en culturele partners voor goede cultuureducatie voor iedereen van 4 tot 18 jaar. Met passie, gedrevenheid en gedegen ervaring geven we hiermee invulling aan onze rol als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht. Met onze projecten en programma’s voor leerlingen, live en digitaal, weten we te inspireren. En met bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en advies dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten en docenten. Met een vast team van 35 medewerkers (24 fte) en een goede samenwerking met bekwame vakdocenten, versterken we de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs. Kunst Centraal hanteert de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan.

Raad van Toezicht van het Kunst Centraal

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en als team als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Profiel

Voor de positie van voorzitter van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die affiniteit heeft met kunst en cultuur en belang hecht aan goed kunst- en cultuuronderwijs. Iemand met ruime politiek – bestuurlijke ervaring in de provincie Utrecht die beschikt over politieke sensitiviteit en een relevant netwerk. Een verbinder met helikopterview en analytisch vermogen.
Verder hechten we eraan dat u als kandidaat, net zoals de andere leden van de Raad van Toezicht:

Achtergrondinformatie over de organisatie is te vinden op onze website www.kunstcentraal.nl/wie-zijn-wij/.

Procedure

Stuur uw motivatie en cv vóór 19 november aanstaande naar Floor Sax: managementassistent@kunstcentraal.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Barbara Wittebol: bwittebol@kunstcentraal.nl / 06-10979402.
De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 6 december aanstaande. De aanstelling zal formeel op 15 februari 2022 ingaan, ten behoeve van een warme overdracht hechten we belang aan betrokkenheid vanaf begin februari 2022.