Nieuws
juli 15
2021

Terugblik CKV vmbo-netwerk

voortgezet onderwijs

Bij het CKV vmbo netwerk krijgen collega’s de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen. Én om inspiratie op te doen.

De ckv-docent of cultuurcoördinator op het vmbo voelt zich vaak alleen; weinig gesteund door directie en collega’s. Daarbij heeft het vak ckv op het vmbo weinig status en zien lang niet alle leerlingen er het nut van in.

Deze geluiden hoorden we regelmatig terug. Voor ons reden om een CKV vmbo-netwerk op te zetten. Collega’s krijgen hier de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. ‘Hoe geef je het vak betekenis?’ ‘Hoe sluit je aan bij de interesses van de leerling?’ ‘Welke ckv-methode wordt gebruikt?’ ‘Wat zijn thema’s waar je meer over wil weten?’ Ook nodigen we inspirerende sprekers uit en delen succesvolle projecten van scholen en culturele aanbieders.

Een blik op kunstvakken inclusief CKV

Op 16 februari 2021 was de eerste bijeenkomst van het goed bezochte netwerk. Gastspreker Huub Braam, onderzoeker bij het LKCA (Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst in Utrecht) gaf vanuit landelijk perspectief een blik op Kunstvakken inclusief ckv, zoals het officieel heet, op het vmbo. Hij heeft de input van 86 vmbo-cultuurcoördinatoren geanalyseerd. Wat vooral opvalt is dat de invulling van het vak per school erg verschilt.

Kansen

Huub ziet ook kansen voor de kunstvakken en ckv. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar praktisch opgeleide medewerkers: creatieve vakmannen en – vrouwen. Creativiteit wordt steeds meer gezien als een belangrijke vaardigheid in de beroepspraktijk. Er zijn mogelijkheden om de kunstvakken te verbinden met andere vakgebieden, zoals kunst en techniek. Hij benadrukt ook het belang van kennis van de culturele omgeving, het ‘culturele leerecosysteem’. En hij houdt een pleidooi voor co-creatie. Culturele instellingen moeten om de tafel met de vmbo-scholen en vooral ook met de leerlingen om samen passend aanbod te ontwikkelen.

Ervaringen

Het beeld dat Huub schetst wordt door de deelnemers herkend. Aansluiten bij de belangstelling van leerlingen en sociale thema’s die spelen is essentieel. De programmering van theaters sluit vaak niet goed aan bij het niveau van de leerlingen. Er is behoefte aan een overzicht van geschikte voorstellingen. Het vak CKV komt nu voor leerlingen nog teveel uit de lucht vallen. De meeste leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 alleen beeldende vorming. Met CKV komen er ineens andere disciplines en nieuwe vaardigheden bij, zoals reflecteren. Dit onderstreept het belang van een leerlijn. Met CKV junior is het mogelijk al vanaf het eerste leerjaar met een kunstdossier te beginnen. In de onderbouw kan ook al gestart worden met voorstellingen op school.

Input

Brainstormend over mogelijke thema’s voor volgende bijeenkomsten wordt o.a. genoemd het creëren van draagvlak, het nieuw opzetten van CKV, uitwisselen van succesvolle projecten, de Koppeling van ckv aan burgerschapsvorming, vakkenintegratie zoals kunst en techniek, creatieve mbo-opleidingen en beroepen en een inclusiever ckv dat meer aansluit bij de verschillende culturen in de klas.

Meer info en aanmelden

Ieder schooljaar organiseren we verschillende CKV vmbo-netwerk bijeenkomsten. Bekijk onze jaaragenda om ervan op de hoogte te blijven en je aan te melden.