Nieuws
maart 17
2022

Subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2022-2024

Ben je actief in het sociaal of het cultureel domein en werk je eraan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Voor en met mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken interessant voor jou.

Wat houdt het in?

Met deze subsidieregeling moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers aan, met als doel cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor iedereen. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud.

Binnen deze regeling kan je via twee sporen geld aanvragen. De sporen hebben ieder hun eigen inhoud, criteria en aan te vragen bedragen.

Wie kan aanvragen?

Je kan aanvragen als instelling (stichting of vereniging) of zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar en gelijkwaardig samenwerkt.

Samenwerkingspartners in het cultureel of sociaal domein kunnen ook zelforganisaties (buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen etc.) of onderwijsinstellingen zijn. Zij kunnen niet de aanvrager zijn.

Waar kijkt het Fonds naar?

Je hebt een project gericht op kunst-, cultuur- of erfgoedbeoefening door mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van gelijkwaardige samenwerking en kennisoverdracht tussen instellingen en professionals uit het cultureel en sociaal domein.

Belangrijk is dat je aanvraagt voor projecten die nog niet worden uitgevoerd. Het gaat om activiteiten die tot nieuwe inzichten leiden. Denk aan samenwerking met een nieuwe partij, werken met een nieuwe methode of doelgroep of het versterken van een bestaande activiteit. Hoe vernieuwend iets is weegt het Fonds in de lokale context.

Meer info

fondsvoorcultuurparticipatie.nl