Nieuws
mei 23
2022

Op onderzoek naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Dwars door de provincie Utrecht loopt een superslimme uitvinding: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De leerlingen van groep 5 van de basisscholen uit Nieuwegein gaan op onderzoek uit naar dit goed bewaarde geheime wapen in het gelijknamige project van Kunst Centraal. Dit doen ze onder meer tijdens een bezoek aan Fort de Batterijen. Op 16 mei sloot onder andere wethouder John van Engelen aan bij het bezoek van groep 5 van De Tweeklank.

(On)zichtbare elementen

Dit verdedigingssysteem bestaat uit een netwerk van forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders, verspreid over 85 kilometer. Als de vijand eraan kwam, kon een groot deel van dit gebied onder water gezet worden. Te diep voor mensen en oorlogsgeschut, maar te ondiep voor boten.

De leerlingen ontdekken uit welke onderdelen de Waterlinie bestond en wat daarvan nog zichtbaar of onzichtbaar verspreidt in het landschap te vinden is. Tijdens het bezoek aan Fort de Batterijen leren ze onder andere hoe zo’n fort werkte en waarom het fort een belangrijk onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

UNESCO Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is al sinds de komst van het vliegtuig niet meer bruikbaar. Maar dit grote verdedigingswerk is vrijwel geheel intact gebleven en daarmee zo uniek dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2021 is toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Samen met de Stelling van Amsterdam, die deze status ontving in 1996, vormen ze nu de Hollandse Waterlinies.

Convenant Cultuureducatie

Het project De Nieuwe Hollandse Waterlinie is onderdeel van het Cultuurprogramma, dat Kunst Centraal verzorgt in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht. Hiermee leren kinderen middels diverse projecten hun eigen culturele omgeving kennen. In 2021 tekenden de basisscholen uit Nieuwegein, de gemeente, Kunst Centraal en DE KOM het Convenant Cultuureducatie. Daarin is vastgelegd dat alle kinderen uit Nieuwegein goed cultuuronderwijs krijgen, door middel van het Cultuurprogramma en Kunstmenu van Kunst Centraal en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, verzorgd door DE KOM. Tezamen zorgt dit voor een stevige basis voor de creatieve ontwikkeling van de leerlingen.