Nieuws
april 30
2022

Oproep: Ideeën gezocht voor culturele activiteiten

Heb je een idee voor een project waarmee je de drempel verlaagt om mee te doen aan een culturele activiteit? En zoek je daarvoor financiering? VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat méér mensen kunst en cultuur kunnen ervaren.

Shutterstock
Aanvragen

Het VSBfonds wil meer aanvragers uit de provincie aan zich verbinden. Als jouw amateurvereniging, of bijvoorbeeld museum of festival een bijzonder project wil uitvoeren neem dan contact op met het fonds. Samen wordt dan gekeken of het project binnen het donatiebeleid past en in aanmerking komt voor een donatie. Voorbeelden van projecten zijn het Cross Cultures orkest in Soesterberg, de Brandweerverhalen in Bilthoven en 100 jaar dansen in Veenendaal.

Kunst & Cultuur

Actief bezig zijn met kunst en cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt je om je in te leven in de wereld om je heen. Deelname zorgt ook voor verbinding. Mensen met verschillende achtergronden (bijv. leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke of mentale mogelijkheden, sekse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur) ontmoeten elkaar en beleven samen kunst en cultuur. Vanwege de verrijkende en verbindende kracht van kunst en cultuur steunt VSBfonds culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur.  

Heb je een idee?

Stuur dan een korte omschrijving van jouw project of idee en mail dit naar VSBfonds via e-mail: infoflevolandutrechtoverijssel@vsbfonds.nl t.a.v. Brigitte Coté en Guus Pengel.

Contactpagina VSBfonds

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt graag projecten die bijdragen aan een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer weten? Kijk dan op www.vsbfonds.nl