Nieuws
november 14
2022

Nieuwe ronde Combinatiefuntionarissen

Voor het eind van dit kalenderjaar wordt de nieuwe regeling Combinatiefuncties bekend gemaakt, waar de cultuurcoach onder valt. De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren. Bedenk nu vast of het voor jouw gemeente interessant is.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Cultuurcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. De nieuwe regeling wordt binnenkort bekend gemaakt. De uitgangspunten blijven hetzelfde als vorige periode. Dat betekent dat de gemeente de aanvraag doet voor een combinatiefunctionaris voor een aantal fte. De gemeente draagt zelf 60 % bij en het rijk 40 %. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn.

Bedenk nu alvast of dat voor jouw gemeente interessant is. Je kunt ter inspiratie ook eens kijken hoe het bij andere gemeenten geregeld is. Waarstaatjegemeente.nl