Nieuws
september 23
2021

Nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit!

Dit schooljaar begint de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Er starten maar liefst 273 scholen binnen het werkgebied van Kunst Centraal (provincie Utrecht, exclusief de steden Amersfoort en Utrecht) aan de nieuwe driejarige cyclus!

CmK versterkt de kwaliteit van cultuureducatie op scholen. Dit gebeurt door structurele samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, professionalisering van leerkrachten en cultuuraanbieders en een betere verbinding tussen het leergebied ‘Kunst & Cultuur’ en de andere leergebieden in het primair onderwijs.

 

Programma’s

Er is een collectief en een individueel programma. Een collectief programma wordt georganiseerd per gemeente.

 

Er is nog plek voor nieuwe scholen!

Scholen in een gemeente waar geen collectief programma is, kunnen zich aanmelden voor het individuele programma. Wil je cultuureducatie op jouw school versterken? Neem voor meer informatie contact op met Hilde van Tol, hoofd kunsteducatie: hilde.van.tol@kunstcentraal.nl