Nieuws
mei 23
2024

Lid van de Raad van Toezicht gezocht

Kunst Centraal is z.s.m. op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht (onbezoldigd).

Raad van Toezicht van Kunst Centraal

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en als team als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert ongeveer 5x per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij onze activiteiten en de organisatie. Passend bij de inhoudelijke opgave streven wij naar een inclusieve organisatie in samenstelling, in etnische achtergrond, geslacht en leeftijd.

Fotograaf Marieke Duijsters

Over Kunst Centraal

Kunst Centraal zorgt samen met scholen, kunstaanbieders en culturele partners voor goede cultuureducatie voor iedereen van 4 tot 18 jaar. Met passie, gedrevenheid en professionaliteit geven we invulling aan onze rol als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht. Met onze projecten en programma’s voor leerlingen, live en digitaal, weten we te inspireren. En met bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en advies dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten en docenten. Met een vast team van 40 medewerkers (27 fte) en een goede samenwerking met bekwame vakdocenten, versterken we de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs. Kunst Centraal hanteert de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan.

Meer informatie over onze organisatie vindt u hier.

Profiel

Voor deze positie van lid Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die affiniteit heeft met kunst en cultuur en belang hecht aan goed kunst- en cultuuronderwijs. We zoeken iemand met kennis van het werkveld, van gemeentelijk beleid en subsidiebeleid. Verder hechten we eraan dat u als kandidaat, net zoals de andere leden van de Raad van Toezicht:

Procedure

Stuur uw motivatie en cv vóór maandag 24 juni aanstaande naar Ellen van Dijk. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeroen Willem Klomps (voorzitter RvT): 06-24636859.

De gesprekken zullen begin juli plaatsvinden. De aanstelling zal formeel op 1 september 2024 ingaan.