Nieuws
december 1
2023

Speciaal onderwijs

Blij met hernieuwde CBCT-certificering

Mooi nieuws! Wij hebben als organisatie opnieuw het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Dat betekent dat Kunst Centraal voldoet aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Aan de toekenning van het certificaat ging een uitgebreide audit vooraf, waarin de CBCT uitgebreid sprak met betrokkenen uit het veld en medewerkers, om zo een beeld te vormen van de geleverde kwaliteit. Uit het rapport dat daaruit voortkwam, blijkt dat Kunst Centraal op alle gestelde normen voldoende scoort, en voor de meeste normen zelf het maximaal aantal punten behaalt. Lovende woorden dus van het auditteam, dat Kunst Centraal typeert als ‘een professionele organisatie die op een inspirerende wijze het primair en voortgezet onderwijs helpt om cultuureducatie een structurele plek te geven in hun curriculum’.

Het is niet voor het eerst dat wij als organisatie het kwaliteitskeurmerk ontvangen; in maart 2019 gebeurde dat ook al. Toch is directeur-bestuurder Barbara Wittebol erg blij met de certificering: ‘Deze erkenning is natuurlijk fantastisch. We voelen ons gesteund in ons werk, en het sterkt ons in het uitdragen van onze visie en missie.’
Het certificaat is vier jaar geldig.

 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.