Nieuws
juli 22
2021

Een fijne samenwerking

primair onderwijs

10 jaar geleden richtte Simon van der Linden samen met vier andere HKU studenten Monobanda op. Doel was om kunst te maken die theaterervaring combineert met digitale middelen. Acht jaar geleden ontmoetten zij Irene de Jong en Theo Naessens van Kunst Centraal. Zo ontstond een fijne samenwerking.

Sprong in het diepe

“We zaten nog in de laatste maanden van onze opleiding toen we Monobanda bedachten. We leenden geld, regelden een kantoortje, kochten spullen en sprongen in het diepe. Een van de projecten die we bedachten was ‘De Kleurkamer’, een interactieve installatie waarmee kinderen kunnen verven met licht. We stonden ermee op festivals als Cinekid en Tweetakt. Met witte overalls aan kleurden kinderen in onze installatie met licht witte papier maché vormen in. Kinderen waren enthousiast.

Toen we op Tweetakt stonden ontmoetten we Irene de Jong, toen nog projectleider mediakunst van Kunst Centraal. Zij zag mogelijkheden om ‘De Kleurkamer’ te vertalen naar een project op school. Wij hadden een speelse ervaring ontworpen die bij kinderen het gevoel opriep “Oh, mag ik ook eens…”. Zij zag hoe het project op school nog veel meer kinderen kon inspireren.

Kunst Centraal zag mogelijkheden om 'De Kleurkamer' te vertalen naar een project op school.

Samen koppelen we leerdoelen aan het project: kinderen leren ontwerpen met vormen en kleuren. Kunst Centraal vroeg bij een aantal fondsen geld aan. We keken opnieuw naar de materialen en vervingen het papier maché voor hygiënisch en bestendig polythyleen. We ontwikkelden een organisatiemodel om het uit te kunnen voeren in 100 klassen. Doordat Kunst Centraal een heel jaar aan activiteiten kon plannen, was het voor ons opeens mogelijk om coaches op te leiden om de projecten in de klassen uit te voeren.

Timbre in de klas

Het afgelopen jaar hebben we met Kunst Centraal een tweede project ‘Timbre’ ontwikkeld. In dit project schilderen kinderen met hun stem! We zoeken partners om ‘Timbre’ ook in bijvoorbeeld de stad Utrecht aan te bieden. De fijne samenwerking met Kunst Centraal inspireert!”