Nieuws
oktober 11
2021

Cultuureducatie in het vmbo, vso en pro

Voortgezet Onderwijs

De online publicatie van Fonds voor Cultuurparticipatie gaat over de afgelopen jaren. Een kleine selectie van de bij het onderwerp betrokken personen en organisaties komen aan het woord, waaronder Irene de Jong en Mariska de wit van Kunst Centraal. Zij vertellen over hun tijd als Vmbo Matchmaker, van september 2018 tot juli 2020.

Samen ondersteunden zij een groep scholen in de provincie Utrecht bij alles rondom onze vmbo-regeling: geschikte partners vinden, passende projecten opstellen en subsidie aanvragen – het duo adviseerde bij elke stap.

Vandaag de dag zetten Irene en Mariska vanuit Kunst Centraal zich in voor de professionalisering van docenten en passend aanbod voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, door middel van trainingen, bijeenkomsten en workshops. Daarnaast hebben ze ruimte voor vragen op maat. Bekijk alles wat ze doen op onze websitepagina.

Door de subsidieregeling ging er iets áán bij scholen

De behoefte aan goede cultuureducatie blijft groeien. Zowel bij de culturele sector, als ook bij de leerlingen en scholen op het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Hoe groot deze behoefte is, bleek al vanaf de eerste subsidieregeling die Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie in 2013 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds ontwikkelden, voor het vmbo en het praktijkonderwijs. Nu, jaren later, gebeurt er enorm veel en wordt er veel bereikt op het vmbo, met diverse culturele activiteiten. Op veel scholen worden talenten van leerlingen op allerlei manieren gestimuleerd en ingezet, om de toekomst van de leerling nóg kansrijker te maken.

Bekijk de online publicatie  van FcP en lees het interview met Irene en Mariska op pagina 23.

Agenda voor het voortgezet onderwijs