Nieuws
oktober 15
2021

Cultuureducatie in het NPO

Primair onderwijs

Cultuureducatie is in de Menukaart opgenomen als interventie voor sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling. Je kunnen en durven uiten, openstaan voor het onverwachte en voor de ander, samen experimenteren in een kunstdiscipline of toewerken naar een presentatie: het zijn activiteiten die een grote positieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van leerlingen. Professionele kunstvakdocenten kunnen met kleinere groepen of juist met de hele klas werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Groepsbinding

Kinderen die zich veilig voelen in de groep, leren beter. Het meemaken van culturele activiteiten, zoals voorstellingen, is een gezamenlijke ervaring die de groepsvorming bevordert. Ook een kunstproject in de school waarin kinderen samen creëren en presenteren verstevigt de banden tussen kinderen en leerkrachten.

Wat hebben de kinderen gemist? Dat bleek vooral sociale en culturele vorming te zijn.
Vincent Kalshoven - directeur De Tandem, IJsselstein

Cultuureducatie als middel

Kunstvakken zorgen voor betekenisvol onderwijs en ondersteunen het leerproces. Cultuureducatie kan een positieve invloed hebben op taalontwikkeling: drama, muziek, VTS en alle vormen van reflectie zijn effectief voor het vergroten van woordenschat en het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid. Ook zorgt integratie van cultuureducatie met andere vakken voor een grotere intrinsieke motivatie om te leren en inspiratie om ook buiten de klas te zoeken naar mogelijkheden om te leren.

Cultuureducatie in de school versterken

Via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werk je als school aan het versterken van cultuureducatie door je team te professionaliseren en het onderwijs te ontwikkelen. In negen gemeenten werken de scholen samen met de lokale cultuureducatie-instelling. Voor scholen in alle andere gemeenten is Kunst Centraal de culturele partner. Kunst Centraal werkt met zes thema’s om het curriculum te ontwikkelen: Creatief met taal, Zicht op de wereld, Talentontwikkeling, Beeldtaal, Vakken verbinden en Kunst, techniek en wetenschap. Met extra middelen uit het NPO kunnen wij het CMK-programma voor uw school verrijken door meer activiteiten of het inzetten van vakdocenten om het team te ondersteunen.

Plan

Wilt u meer weten over het opnemen van cultuureducatie als interventie in het plan voor uw school of stichting? Bent u op zoek naar vakdocenten of wilt u cultuureducatie opnemen in uw plan om de ontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren de onderwijskwaliteit te versterken? Neem contact op met Hilde van Tol van Kunst Centraal voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek.

T: 030 – 6595520
E: hilde.van.tol@kunstcentraal.nl

In de Prikkels ‘Kansen zat’ vertellen vier directeuren over hoe zij cultuureducatie als interventie inzetten op hun school.

Lees het artikel