Nieuws
juli 22
2021

Creativiteit hoort erbij

primair onderwijs

“Creativiteit is een gegeven bij ons op school. Het hoort erbij. Dat zit in de cultuur van de school.” Marina den Otter is intern cultuurcoördinator en leerkracht op CBS Het Mozaïek in Houten. Haar school neemt deel aan Kunstmenu en Cultuurprogramma en werkt structureel samen met de HKU.

Cultuureducatie

“Voor sommige ouders geeft het feit dat we veel op het gebied van cultuureducatie doen de doorslag in de keuze voor onze school. De kinderen worden op creatief gebied uitgedaagd en komen in aanraking met veel verschillende disciplines.

Da Vinci-methode

“Wij werken sinds kort met de Da Vinci-methode voor wereldverkenning. Dit is een vakoverstijgende aanpak met een doorlopende leerlijn. Creatieve vakken willen we hierin zoveel mogelijk integreren. Daarbij gaan we ook vaak klassendoorbrekend te werk. Zowel de onder- als de bovenbouw worden dan door elkaar gehusseld. We beschikken over veel deskundigheid binnen het team op met name het gebied van tekenen en handvaardigheid.

Wat we niet in huis hebben, lossen we op een andere manier op
Cultuurprogramma en Kunstmenu

“En wat we niet in huis hebben, kunnen we altijd op een andere manier oplossen. Zo nemen we ook deel aan het Cultuurprogramma en het Kunstmenu van Kunst Centraal. Daarin komen verschillende culturele disciplines als erfgoed, literatuur en dans samen. Er zijn specifieke leerdoelen aan verbonden. Bovendien werkt onze school al jarenlang samen met de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zij helpen ons op audiovisueel vlak met bijvoorbeeld stopmotions maken.

Vakleerkrachten

“Als we behoefte hebben aan meer specifieke kennis van een bepaalde discipline kijken we of de middelen er zijn om een externe vakleerkracht in te huren. Deze neemt dan de lessen van de groepsleerkracht over. Muziekleerkrachten worden wel eens gesubsidieerd door de gemeente Houten. Ook voor dans huren we wel eens vakleerkrachten in. Dat gaat dan wel over een beperkt aantal uren: vijftien uur in totaal, verdeeld over vijf verschillende klassen.”