Nieuws
juli 22
2021

CMK zet je aan het denken

primair onderwijs

Ellis von Burg is intern cultuurcoördinator en leerkracht op de Nicolaasschool in IJsselstein. Haar school maakt deel uit van Trinamiek, een scholenstichting van 24 scholen die gezamenlijk deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Het traject zet haar en haar team aan het denken. Over samenhang, methodes, vertrouwen en delen. Belangrijke thema’s om op de agenda te zetten.

Samenhang

“Er is bij ons op school nog niet echt samenhang tussen de verschillende cultuurdisciplines. Met zoiets zouden we echt moeten worden geholpen. Afgelopen schooljaar hebben we samen met onze schoolbegeleider een nieuwe beeldende methode uitgezocht. Die proberen we te koppelen aan de zaakvakken. Dat is een begin. Ik merk wel dat samenhang steeds meer een serieus onderwerp begint te worden. Het CMK-traject helpt daarbij. Het maakt het bespreekbaar, het gaat erover op studiedagen. Dat leidt vanzelf tot meer enthousiasme.

Samen met onze schoolbegeleider koppelen we de beeldende methode aan de zaakvakken
Enthousiasme

“Twee jaar geleden was muziek een speerpunt. Voor muziek gebruikten we namelijk een oude methode. Het vak werd daardoor echt een ondergeschoven kindje. We hebben verschillende nieuwe methodes aangevraagd. Die hebben we uitgebreid getest en daar is er één uitgekozen. We zijn daar nu heel blij mee. Je ziet dat dan ook automatisch dat het enthousiasme en draagvlak toeneemt. Zo proberen we ons stapje voor stapje te verbeteren.

Vertrouwen

“Tien van de dertien groepsleerkrachten doen mee aan de nascholing van Cultuureducatie met Kwaliteit. Alle disciplines zijn gedekt. Qua deskundigheid zit het dus wel goed. Maar vertrouwen, dat blijft ingewikkeld. Vooral muziek, dans en drama, omdat het bij die vakken naar mijn idee ook heel erg om je comfortzone gaat. Dat vertrouwen wordt nu wel weer meer een thema. Net als de vraag hoe we gaan delen. Het is bij ons op school nog niet zo dat je als groepsleerkracht met een specialiteit naar andere groepen gaat om je kennis te delen. Wel op studiedagen of bouwvergaderingen. En in het verleden tijdens groepsdoorbrekende workshopronden. De vraag is: hoe gaan we de deskundigheid van leerkrachten inzetten in de hele school en hoe borgen we dit voor de toekomst?