Nieuws
juli 22
2021

Cultuureducatie is ons op het lijf geschreven

primair onderwijs

De Delteykschool, een kleine dorpsschool in Werkhoven, heeft cultuureducatie hoog in het vaandel staan. Jesse Smale, intern cultuurcoördinator en leerkracht, geeft samen met een collega en met steun van de directrice cultuureducatie op deze school vorm. Cultuureducatie met Kwaliteit is de school op het lijf geschreven. De focus lag eerst op het scholen van talenten van leerkrachten en ligt nu op geleidelijke vakintegratie.

Cultuur als verrijking

“Wij nemen al sinds 2013 deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Alle leerkrachten doen mee. Maar natuurlijk leefde het bij de een wat meer dan bij de ander. ‘Druk’ is daarbij een veelgebruikt excuus. Twee jaar geleden liep dat echt de spuigaten uit. Toen hebben we met zijn allen heel streng naar de agenda gekeken. Wat vinden we nu echt nodig en wat doen we eigenlijk alleen maar omdat we dat al lang doen? Op die manier hebben we het een en ander kunnen schrappen of samenvoegen. Daardoor was niet alleen de grootste druk er vanaf, maar voelden collega’s zich ook serieus genomen. Het werd wat eenvoudiger om cultuur ook als een verrijking te zien en niet alleen als een last. We focussen op groepsdoorbrekend werken.

Groepsdoorbrekende ‘werkperiodes’

Een voorbeeld van dit groepsdoorbrekend werken zijn onze ‘werkperiodes’. Vier keer per jaar werken we twee weken lang op allerlei verschillende manieren aan een bepaald thema. Kruisbestuiving staat centraal. Dat doen we altijd geclusterd per bouw, nooit afzonderlijk per klas. Voordat de leerkrachten er mee begonnen hebben we een pilotproject van die werkperiodes gedraaid. We zijn toen aan de slag gegaan met een voorbeeldthema. Er zijn lessen voorbereid en presentaties gefilmd. Het resultaat presenteerden we bij een teamtraining. Zo konden we een inspirerende start van die werkperiodes maken. Monique Warmer, onze schoolbegeleider, hielp met het aanscherpen van het format.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is bestemd voor scholen die boven op de basisprogramma’s Kunstmenu en Cultuurprogramma of een vergelijkbaar lokaal programma meer verdieping zoeken.

Lees meer
Vakintegratie

Op termijn zouden we graag toe willen naar één samenhangend programma, maar ik denk dat je dat geleidelijk moet realiseren. Het is een kwestie van schaven. En ook kijken tot hoever je kunt gaan, wat het team wil en wat bij hen past. Samenhang tussen cultuur en andere vakken zoals taal en rekenen is er ook wel, maar die is eerder incidenteel van aard dan structureel. Dat is bewust. We streven naar een geleidelijke overgang naar vakintegratie. We willen de samenhangende programma’s niet te groot maken om te voorkomen dat leerkrachten afschrikken. We volgen het CMK-traject en zijn van plan dat ook te blijven doen. Dus we zullen vanzelf wel bij een samenhangend programma aanbelanden.”