Nieuws
juli 22
2021

CMK – Een prachtig project

primair onderwijs

René van Harten is bestuurder bij de Stichting Trinamiek. De 24 scholen van Trinamiek nemen samen deel aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit in de provincie Utrecht. “Het is een prachtig project. Dat we moeten ‘verduurzamen’ als de vier jaar zijn afgelopen.”

Netwerkbijeenkomst

“Ik was laatst op een netwerkbijeenkomst van alle scholen. Die gaf me een mooi beeld van waar we nu staan. Het beeld is op alle scholen verschillend. Ik zag mooie dingen. En veel betrokkenheid. Kunst en cultuur leven! Het is mooi om te zien dat zo’n project ondanks problemen als personeelstekort niet ten onder gaat, maar dat je op scholen als je binnenkomt voelt en ziet dat er wat gebeurt.

Koersplan

Ruim een jaar geleden hebben wij als bestuur een koersplan vastgesteld. Daarin kozen wij voor drie kernthema’s: ‘boeiend onderwijs’, ‘pedagogisch tact’ en ‘samen’. Kunst en cultuur passen bij al deze drie thema’s. Het idee om met al onze scholen deel te nemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit kwam uit het directieberaad. Dat is het maandelijkse overleg van directeuren en bestuur. We nemen daarin besluiten volgens de consentmethode. Eerst beeldvorming, dan meningsvorming en dan besluitvorming. Iedereen mag ideeën inbrengen en mijn stem als bestuurder is even veel waard als die van een schooldirecteur. Als niemand overwegend bezwaar heeft dan nemen we het voorstel aan. Zo is het ook gegaan met onze deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Zo'n netwerkbijeenkomst is voor mij een heel mooi moment. Dan zie en voel ik even hoe betrokken iedereen is.
Bestuurder

Als bestuurder blijf ik op afstand betrokken. Het werk wordt op de scholen uitgevoerd door de leerkrachten. De directeur faciliteert hen en houdt de voortgang in de gaten. Ik zorg als bestuurder voor de financiële, personele en materiële benodigdheden. Een projectgroep monitort het project en zet de lijnen uit. Zijn alle scholen nog voldoende aangehaakt? Soms sluit ik aan bij een bijeenkomst van de projectgroep. Ook bezoek ik jaarlijks de scholen. Maar de dagelijkse voortgang zie ik niet. Daarom is zo’n netwerkbijeenkomst voor mij een heel mooi moment. Dan zie en voel ik even hoe betrokken iedereen is en wat er door de teams wordt opgepakt.

Inspirator

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht zijn voor ons nodig als inspirator. Wij zijn onderwijsmensen. We hebben een heel breed pakket en moeten op veel domeinen actief zijn. Het is heel fijn dat wij support en expertise krijgen op het gebied van kunst en cultuur.”