Wilhelm en Willie

Bezoek Huis Doorn

90 minuten

 • Praktische informatie bezoek leerkracht
  • Zorg dat de eerdere lessen gedaan zijn voor het bezoek, daar wordt namelijk voortgebouwd op de in deze lessen opgedane kennis.
  • Het museum stelt de eis dat er per 5 leerlingen 1 begeleider aanwezig is. Naast de leerkracht zijn er voor bij de activiteiten minimaal 3 begeleiders nodig. Gebruik hiervoor de brief voor begeleiders (pdf)
  • In Huis Doorn ben je als leerkracht verantwoordelijk voor de orde. De museummedewerker / vrijwilliger kan zich dan geheel op de inhoudelijke kant van de les richten.
  • Het is handig de klas op school al in 6 groepjes te verdelen. Drie groepjes beginnen met het activiteitencircuit, de andere drie krijgen een rondleiding door Huis Doorn op de plekken waar Willie in het verhaal is geweest. Na een half uur wordt er gewisseld.
  • Als bezoeker mag je niet alleen door Huis Doorn lopen, dus je bent als leerkracht bij de activiteiten óf bij de rondleiding. Houd daar rekening mee bij de indeling van de groepjes.
  • Het adres van Huis Doorn is Langbroekerweg 10 in Doorn. Je kunt parkeren op de parkeerplaats rechts van het Poortgebouw. Let op: vanaf de ingang bij het poortgebouw is het nog ongeveer 10 minuten lopen naar het grote huis. Zorg dat je op tijd bent, er komen soms meerdere groepen op een dag.

Op bezoek bij Museum Huis Doorn

Hoe ziet een werkdag van een dienstmeisje als Willie eruit? Wat voor klussen moet je doen? En hoe ziet er huis van de keizer er vanbinnen uit?

Op deze vragen krijgen jullie deze les een antwoord, want jullie gaan op bezoek bij Huis Doorn zelf!

Tijdens jullie bezoek krijgen jullie een rondleiding door het huis van Wilhelm én gaan jullie werken en helpen net zoals Willie vroeger.