Een blik op film

Extra: Meer film in de klas

De smaak te pakken?

Wil je meer doen met korte film in de klas? Bekijk webpagina’s van onze Culturele partners met extra films met opdrachten.

 

Schooltv: Film in de klas

Schooltv.nl – Film in de klas is een samenwerking tussen Schooltv, het Nederlands Film Festival en NPO Start. Hierop staan Nederlandse films speciaal geselecteerd voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De films sluiten aan op de belevingswereld van leerlingen, maatschappelijke onderwerpen en verschillende vakken.

De films en de thema’s die hierin naar voren komen, kunnen worden gebruikt om leerlingen bewust te leren kijken en kennis te laten maken met het onderwerp. Veel van deze films bevatten digitaal lesmateriaal voor in de klas.

Ga naar de website van Schooltv.nl.

Filmhub Midden

Onze partner Filmhub Midden van Netwerk Filmeducatie heeft een gigantische database met films inclusief gratis, kant-en-klaar lesmateriaal, speciaal voor het primair onderwijs.

Ga naar de website van Filmhub Midden.