Een blik op film

Extra: Meer film in de klas

De smaak te pakken?

  • Wil je meer doen met korte film in de klas? NTR Kort! zendt op tv korte films uit. Bij Zapp Echt Gebeurd zijn documentaires te zien waarin kinderen de hoofdrol spelen. De films staan online en zijn dus ook in het klaslokaal te bekijken.
  • Op Kijk-Goed vind je lesmateriaal bij actuele films die geschikt zijn om in de klas te bekijken. Je kunt zoeken op groep/leeftijd, leergebied, filmelementen en thema.

Meer verdieping? Avonturen in het donker

Ga in de klas aan de slag met de lesmethode film voor groep 3 t/m 8: Avonturen in het donker. De methode is inzetbaar bij alle films die je met de klas kijkt, in de bioscoop of op school, en gaat in op filmaspecten als geluid, camera, acteren en nog veel meer. Leerlingen leren spelenderwijs meer over beeldtaal en ontdekken de kunst van het kritisch kijken. Avonturen in het Donker is ontwikkeld door Eye Filmmuseum. Zie voor meer informatie: www.avontureninhetdonker.nl.