DRAAG het VOOR

3 lessen

Groep 5-6

DRAAG het VOOR op JOUW manier

In dit project gaan we voordragen, op allerlei manieren. Hard, zacht, snel, langzaam, met heel veel emotie of juist heel droog.
Eerst zelf, aan de hand van filmpjes en een gedicht waar de leerlingen helemaal hun eigen draai aan kunnen geven.
Daarna komt er een voordrachtskunstenaar in de klas die de kinderen helpt hun voordracht naar een volgend niveau te tillen.

 • Overzicht acties leerkracht per les

  LES 1

  • Geen voorbereidende acties

  LES 2

  • Print per leerling het werkblad en knipvel uit
  • Zorg voor scharen en plakspullen

  LES 3 (gastles)

  • Houd de samengestelde gedichten uit les 2 bijdehand

   

 • Leerdoelen
  • Leerlingen maken kennis met een voordrachtskunstenaar en gedichten  
  • Leerlingen reflecteren op eigen en andermans voordracht  
  • Leerlingen lezen een (of meerdere) gedicht(en) en brengen onder woorden waar deze volgens hen over gaan en duiden welk deel van het gedicht zij belangrijk vinden   
  • Leerlingen stellen zelf een tekst/gedicht samen en brengen dit tot leven met intonatie, gebaren, houdingen, mimiek  
  • Leerlingen dragen (onder leiding van een dichter/voordrachtskunstenaar) tekst zó voor dat het voor de luisteraar duidelijk is waar de focus ligt.  
 • Thema's
  • Communicatie 
  • Poëzie
 • Aansluiting kerndoelen

  KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE 

  Kerndoel 54  

  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

  Kerndoel 55  

  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

 • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Sociale en culturele vaardigheden 
  • Creatief denken 
  • Communiceren 
 • Partners

  Marvin Adam