DRAAG het VOOR

3 lessen

Groep 5-6

DRAAG het VOOR op JOUW manier

In dit project ervaren leerlingen verschillende manieren van tekst voordragen aan de hand van bestaande teksten die ze op verschillende manieren eigen kunnen maken. Hierbij leren ze onder andere over intonatie, volume en tempo in het voordragen van tekst. In les 3 komt er een voordrachtskunstenaar in de klas die met de leerlingen gaat werken aan hoe ze voor de groep staan tijdens het voordragen.

 • Overzicht acties leerkracht per les

  LES 1

  • Geen voorbereidende acties

  LES 2

  • Print per leerling het werkblad uit

  LES 3 (gastles)

  • Geen voorbereidende acties

   

 • Leerdoelen
  • Leerlingen maken kennis met een voordrachtskunstenaar en gedichten  
  • Leerlingen reflecteren op eigen en andermans voordracht  
  • Leerlingen lezen een (of meerdere) gedicht(en) en brengen onder woorden waar deze volgens hen over gaan en duiden welk deel van het gedicht zij belangrijk vinden   
  • Leerlingen stellen zelf een tekst/gedicht samen en brengen dit tot leven met intonatie, gebaren, houdingen, mimiek  
  • Leerlingen dragen (onder leiding van een dichter/voordrachtskunstenaar) tekst zó voor dat het voor de luisteraar duidelijk is waar de focus ligt.  
 • Thema's
  • Communicatie 
  • Van vroeger naar nu en in de toekomst 
 • Aansluiting kerndoelen

  KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE 

  Kerndoel 54  

  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

  Kerndoel 55  

  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

  [burgerschap???]

 • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Sociale en culturele vaardigheden 
  • Creatief denken 
  • Communiceren 
 • Methode

  Lagen van montage 

  Dit project is gebaseerd op de “lagen van montage” methode, ontwikkeld door Luc de Groen voor het montagetheater. Hierbij worden onderdelen van tekst, geluid, beweging of video opgedeeld in verschillende categorieën, waaronder “metrische montage”, “ritmische montage” en “tonale montage”. (zie zijn masterscriptie) 

  Deze principes worden toegepast op het samenstellen en voordragen van (bestaande) geschreven tekst en aangepast/geschikt gemaakt voor de doelgroep. 

 • Partners

  Floor Tinga