Landschap Erfgoed Utrect

Wie Woont of Werkt Waar?

3 lessen

Groep 3-4

 • Projectdoelen
  • Het doel van dit project is om de leerlingen aan de hand van een verhaal en een ‘probleem’ kennis te laten maken met een bijzondere plek uit hun eigen omgeving en de bijbehorende geschiedenis.
  • De leerlingen ervaren dat hun eigen omgeving betekenisvol is. Zodra de kinderen hun eigen omgeving leren kennen biedt dat mogelijkheden zich te wortelen en van daaruit de wereld te leren kennen.
  • Ook spreken de kinderen hun creativiteit aan door mee te denken over de oplossing voor het probleem.
 • Thema's en leergebieden

  Mens & Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Probleemoplossend denken en handelen.

De klas ontvangt een brief van Ko. Ko is koster in de Pauluskerk in Baarn. Hij zit met een probleem en vraagt of de leerlingen naar de kerk willen komen om hem te helpen. Gaandeweg wordt duidelijk wat het idee van Bart is. En hoe de kinderen hem kunnen helpen…

 • Over de Pauluskerk

  De Pauluskerk staat op het hoogste punt van de Brink. De van origine rooms-katholieke kerk was gewijd aan de H. Paulus en behoorde tot de St. Paulusabdij in Utrecht.

  De kleine kerk had van oorsprong een recht afgesloten koor en een lage toren. In de vijftiende eeuw is het koor vergroot met een driezijdige aanbouw. Het schip werd tot naast de toren doorgetrokken en de toren werd verhoogd. In de zestiende eeuw verrees naast het koor een consistorie, en in de zeventiende eeuw werd een tweede beuk naast de kerk gebouwd en kreeg de toren zijn huidige hoogte.

  De meest ingrijpende verbouwing vond plaats in 1888. De buitenkant werd bepleisterd en voorzien van imitatievoegen. Het koor en de zestiende-eeuwse consistorie werden afgebroken en vervangen door een nieuw koor dat dubbel zo groot was. De kerk werd uitgebreid en kreeg een driebeukige indeling.

  Tussen 1935 en 1939 vond een restauratie plaats waarbij het schip van de kerk een houten tongewelf kreeg en de zijbeuken houten kruisgewelven. De houten gewelven vervingen een stucplafond.

  Voor meer informatie, zie www.pauluskerk-baarn.nl.

 • Over Bart Schouten

  Bart Schouten (1958) is acteur en verhalenverteller. In zijn voorstellingen combineert hij zijn liefde voor theater en geschiedenis. Hij speelt veel ‘op locatie’, op mooie plekken in de natuur, in de stad of in historische gebouwen. Daar brengt hij het verleden tot leven met vrolijke, spannende verhalen.

  Bij Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht werkt Bart mee aan diverse projecten voor basisscholen. Daarnaast verzorgt hij voor theatergroep Stadsavonturen vertelwandelingen in verschillende steden, waaronder Utrecht, Schoonhoven, Leiden, Breda en Rotterdam.

  Meer info: www.bartschouten.nl.

 • Praktische informatie

  Beknopte voorbereiding (zie voor uitgebreide informatie de instructies per les).

  Les 1:

  De klas ontvangt een brief van Ko (pdf). Print de brief en leg deze in een envelop op je bureau.

  Les 2:

  Jullie brengen gezamenlijk een bezoek aan de Pauluskerk in Baarn (Stationsweg 16, 3742 EN Baarn).

  • Regel voldoende begeleiders: 1 begeleider per 10 kinderen is voldoende.
  • Pas de Brief voor de begeleiders (pdf) aan met de juiste datum en tijden en geef deze mee.
  • Vertel de ouders wat de kinderen gaan doen en vraag ze niet met elkaar te praten tijdens het verhaal.
  • De klas wordt ontvangen door de verteller (Bart). Het is prettig als de leerkracht verantwoordelijk blijft voor de orde, dan kan Bart zich op de inhoud richten.
  • Wij zijn te gast in de Pauluskerk. Het is belangrijk dat de leerlingen zich respectvol gedragen, geen lawaai maken en niets beschadigen.

  Les 3:

  Print de bedankbrief van Ko (pdf)

 • Colofon

  Dit lesmateriaal is eigendom van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en partners. Het maakt onderdeel uit van het Kunst- en Cultuurmenu en mag gebruikt worden door alle deelnemende scholen. Het is partijen niet toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij interesse in overname van het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht.