Training cultuurcoördinator VO

8 bijeenkomsten

Voortgezet Onderwijs

Cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan tillen

Hoe zorg je voor kwalitatief goed kunst- en cultuuronderwijs op jouw school? En hoe krijg je de rest van het team aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die het cultuurprogramma op VO-scholen invullen, geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. Schrijf je in voor de training van volgend schooljaar!

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

De cultuurcoördinator is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs. Niet alleen in de bovenbouw, maar ook steeds vaker in de onderbouw. Hij/zij wordt schoolbreed ingezet voor de ondersteuning van activiteiten met externen. Of om te zorgen voor samenhang in het aanbod, het opstellen van plannen en voor draagvlak. Hier zijn ze meestal niet voor opgeleid en ze moeten daarom vaak zelf het wiel uitvinden. Daarom is er nu een erkende opleiding tot Cultuurcoördinator in het VO.

Foto: Marieke Duijsters
 • Wat houdt de training in?

  Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan tillen. Je doet kennis en vaardigheden op rondom:

  • Het ontwikkelen van cultuurbeleid
  • Het opzetten en onderhouden van netwerken
  • Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

  Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Na succesvolle afronding van de training Cultuurcoördinator VO ontvang je van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) het certificaat Cultuurcoördinator VO.

 • Hoe is de training opgebouwd?
  • Oriëntatie: je analyseert je eigen werkpraktijk en bepaalt waar je het verschil kunt maken.
  • Onderzoek: je onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de kwaliteit van cultuureducatie te beïnvloeden en bepaalt welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.
  • Uitvoering: je voert veranderingen door en kijkt wat het effect daarvan is.
  • Evaluatie: je blikt terug op de ontwikkeling op school en je persoonlijke ontwikkeling en bepaalt de vervolgstappen.
 • Wat levert de training jou op?
  • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
  • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kunt verhogen.
  • Je vergroot je netwerk van culturele instellingen.
  • Je ontwikkelt cultuurbeleid voor je eigen school.
  • Je hebt inzicht in de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen.
  • Je bouwt een netwerk op van collega’s van andere scholen.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.
 • Studielast en kosten
  • 8 bijeenkomsten, verspreid over over het schooljaar: 6 trainingsbijeenkomsten en 2 intervisiedagen.
  • Totaal vraagt het traject ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen worden fysiek en deels online aangeboden.
  • Er wordt ook een aantal online presentaties van experts aangeboden, waarvan je er minimaal 2 naar keuze volgt.

  De kosten bedragen 750 euro.

 • Data en tijden
  • Bijeenkomst 1: 10 oktober 2024
  • Bijeenkomst 2: 7 november 2024
  • Bijeenkomst 3: 23 januari 2025
  • Bijeenkomst 4: 13 maart 2025
  • Bijeenkomst 5: 17 april 2025
  • Bijeenkomst 6: 5 juni 2025

  Online intervisie-bijeenkomsten:

  • Intervisie 1: 12 december 2024
  • Intervisie 2: 15 mei 2025

  Alle bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 18.30 uur en vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (onder voorbehoud). Hou dus rekening met reistijd.

 • Meer informatie of inschrijven

  Wil jij de training ook volgen? Schrijf je dan alvast in voor het volgende schooljaar 2024-2025. We nemen aan het eind van dit schooljaar/begin volgend jaar contact met je op!

  Contactpersoon: Door Heijne / 030 – 6595520

Landelijke uitrol training

Provincie Utrecht (Kunst Centraal), Amsterdam (Mocca) en de Provincie Flevoland (FleCk) vormen samen de regio Midden-west, een van de vier landelijke regio’s waar de training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Kunst Centraal, Mocca en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Voldoende, goed en excellent

Anna Kok is cultuurcoördinator op het Niftarlake College in Maarssen. Ze volgde als een van de eersten de training Cultuurcoördinator VO.
In dit interview vertelt ze wat de training haar en haar collega’s heeft opgeleverd.

Interview Anna Kok

Teamtraining op maat

Wist je al dat Kunst Centraal ook teamtrainingen aanbiedt? Wil je met je team een visie op cultuureducatie formuleren? Of wil je je samen verdiepen in een methode als Visual Thinking Strategies of Design Thinking? Of willen jullie een inspirerende actieve middag over onderwerpen als filmeducatie, het creatief proces of draagvlak creëren? Bekijk onze teamtrainingen en neem vooral contact op!

Bekijk onze teamtrainingen