Op stap met Jet en Jan

Op stap naar…

30 minuten

 • Lesdoelen
  • De leerlingen gaan op bezoek bij Museumwerf Vreeswijk waar ze ervaren hoe het leven was van leeftijdsgenoten in 1910.
 • Voorbereiding
  • In het museum wordt voortgebouwd op de voorbereidende lessen; de vrijwilligers van het museum verwachten dat de kinderen op de hoogte zijn van wat er in die lessen is behandeld.
  • Maak voorafgaand aan het bezoek 6 gelijke groepjes, bij voorkeur jongens en meisjes gemixt.
  • Voor de museumles zijn 6 begeleiders nodig. Elke begeleider loopt met een groepje mee langs de activiteiten.
  • Deel de brief voor de begeleiders van tevoren met de begeleiders, zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht.
  • De les is buiten. Zorg voor passende kleding bij de kinderen.

Trrrrring! De schoolbel gaat! De school is uit!

Nu gaan veel kinderen na school meteen door naar de BSO, een sportclub, muziek- of bijles of naar huis om met kinderen uit de straat te spelen.

Als Jet en Jan uit school kwamen, gingen zij meteen naar huis. Er werd van hen verwacht dat zij meehielpen in het huishouden: sokken stoppen, luiers wassen en koffie malen. Pas als het werk gedaan was, konden zij met vriendjes en vriendinnetjes spelen.

Vandaag gaan jullie op bezoek bij Museumwerf Vreeswijk. Daar gaan jullie  werken, helpen én spelen zoals Jet en Jan dat vroeger deden.

Jullie gaan vandaag naar Museumwerf Vreeswijk
Alvast een kijkje nemen?
Bekijk
 • Museum Vreeswijk
 • Programma

  Welkomstwoord en rondleiding: 15 minuten
  Een vrijwilliger van de werf geeft een korte introductie en vertelt over de activiteiten die de leerlingen gaan doen.

  Activiteitencircuit: 60 minuten (6 x 10 minuten)
  De kinderen gaan onder begeleiding van een ouder of leerkracht in 6 groepjes naar de activiteiten. Een of twee vrijwilligers lopen rond ter ondersteuning bij de activiteiten.

  Na tien minuten wisselen de groepjes van activiteit. Bij elke activiteit ligt een opdrachtvel, zodat de meegekomen begeleider kan uitleggen wat de leerlingen moeten doen.

  Afsluiting: 15 minuten
  Het bezoek wordt gezamenlijk afgesloten met een gesprek (door een vrijwilliger van de Museumwerf) over wat de leerlingen hebben gedaan.