Landschap Erfgoed Utrect Bindkracht

Langs de Limes

6 lessen

Groep 5-6

Zie je in jouw buurt nog dat er ooit Romeinen waren?

 • Thema's en leergebieden

  Mens en Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Samenwerken

 • Leerdoelen

  De leerlingen leren over de Limes, de Romeinse rijksgrens die dwars door de provincie Utrecht liep. Hier werkten en woonden mensen uit verschillende delen van het Romeinse rijk en zelfs van daarbuiten. Dit zorgde voor grote diversiteit. Men nam gewoontes van elkaar over, net als nu.

  Tijdens dit project leren de kinderen wat er nu nog zichtbaar is van de gewoontes en voorwerpen uit deze periode.

  De Neder-Germaanse Limes staat sinds vorig jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst.

   

Dwars door onze provincie loopt de Limes (spreek uit als: Lie-mes), de vroegere grens van het Romeinse Rijk. De Limes was geen harde grens, maar een plek waar gedurende circa vijf eeuwen verschillende mensen werkten en woonden. Deze mensen waren uit alle delen van het Romeinse rijk afkomstig, en zelfs daarbuiten. Dit zorgde voor grote diversiteit. Men nam gewoontes van elkaar over, net als nu.

De Neder-Germaanse Limes staat sinds vorig jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst.

 • Judith Peeters of Joan van Pelt

  Judith Peeters

  Judith is derdejaars student Archeologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Door haar dyslexie voelde ze zich meer aangetrokken tot materiële vondsten dan tot teksten. Voor haar is archeologie een vak van verbinding waarbij meerdere specialisme gebruikt worden om tot een antwoord te komen. Daarnaast  verbindt archeologie ook mensen door de uitwisseling van informatie met andere archeologen en wetenschappers over de hele wereld. Hierdoor leren we het verleden en heden steeds beter te begrijpen.

  Judith Peeters

  Joan van Pelt

  Joan heeft altijd interesse gehad in geschiedenis. Dit was haar favoriete vak op school. Ze leest veel over Archeologie en volgt extra cursussen. Joan draagt graag haar passie voor dit vak over op anderen. Hierbij zijn de prehistorie en de Romeinse tijd haar favoriete tijdsperiode.