Het Hartroerende Verhaal van Hartenhaas

Na de voorstelling

splits de les op in 3x 20 min

 • Lesdoelen
  • De kinderen leren zelf een personage verzinnen met handvatten gegeven door de voorstelling en de leerkracht
  • De kinderen leren hoe ze lichamelijk een dier kunnen spelen
  • De kinderen leren een personage op te bouwen en verder aan te kleden met kostuum, geluid en beweging
 • Voorbereiding
  • Voldoende ruimte om te bewegen
  • (Eventueel) verkleedkleren om toe te voegen aan de verzonnen dieren
 • Suggestie

  Onderstaande opdrachten zijn suggesties tot naverwerking.

  Je kunt ervoor kiezen om alle opdrachten te doen, of een gedeelte ervan.

  Er zijn 3 opdrachten die je kunt doen:

  • Opdracht 1: Dierenpersonages verzinnen
  • Opdracht 2: Filosoferen met de leerlingen
  • Opdracht 3: Bloemen maken

Opdracht 1: Dierenpersonages verzinnen

Met een paar details beschrijft Hilde een personage dat je je onmiddellijk kan voorstellen.
In een paar zinnen roept ze sentimenten op die je meteen kan voelen.

 • Informatie voor de leerkracht

  Stimuleer en waardeer roldoorbrekend spel. Fantasie van de kinderen kan je stimuleren door een goed gevulde verkleedkist aan te bieden waarin ze zich op een veilige manier kunnen uitleven in allerlei rollen.

  Er bestaat geen één juiste manier om een personage te spelen, allerlei invullingen zijn mogelijk.

  Stereotypen kunnen een kind beknotten.

  Werken met verhalen en fantasie is een sociaal-emotionele doelstelling in de ontwikkelingsfase van een kind. Ze leren beter omgaan met angsten en hun verbeelding te prikkelen. Het prikkelen van de fantasie is goed voor de denkontwikkeling in het algemeen. Het kind leert associaties maken en verbanden leggen. Het bezweren van de angsten is een goede oefening voor de ontwikkeling van de realiteitstoetsing.

 • Som de dieren op uit het verhaal

Word nu zelf een dier!

Enkele voorbeelden:

 • regenworm ( met een gigantische buil op zijn hoofd )
 • grote bruine beer ( met dikke wiebelkont )
 • aap ( speels in de boom met gebalde vuisten )
 • haas ( met grote oren en vooruitgestoken tanden )
 • specht ( tokt in de bomen en in de grond )
 • pad ( die ontploft ) … speel de ontploffing van de pad na.

Hoe?

De kinderen lopen door de ruimte. Op het moment dat de leerkracht in de handen klapt, blijft iedereen staan.

Leerkracht geeft de opdracht.
( bv: Je bent nu een pad. Ik zie aan je kop dat je bang bent. Je lijf wordt dikker en dikker en ontploft. )

De kinderen doen dit elk op hun eigen manier. Alles is juist. Niets is fout.

Op een bepaald teken lopen de kinderen weer door de ruimte.

Leerkracht klapt in de handen, kinderen blijven staan en er volgt een nieuwe opdracht.
( bv. Word nu de beer. Je hoort iets wat je nog nooit gehoord hebt. Muziek. Je kont begint te wiebelen en je gaat op zoek )

Etc.

Verzin een dierenpersonage

Verzin een dierenpersonage.
Zoek een paar beeldende details om hun uiterlijk te beschrijven.
(bijvoorbeeld: groot, klein, kleur van de vacht, grootte van de schubben)

Zoek een paar karaktereigenschappen die eigen zijn aan jouw dier.
(bijvoorbeeld: is je dier lief, slim, snel boos, vaak angstig)

Eventueel kan je kledij zoeken die bij jouw dier past, of een voorwerp.

Heeft jouw personage misschien een bepaalde tic (iets wat het dier vaak doet)? Of een stopwoord?

Gebruik je zintuigen. Hoe ruikt je dier? Hoe voelt het aan? Wat proeft je dier? Hoort je dier? Wat hoort het het meest?

Laat je fantasie stromen! Niets is fout, alles is juist!

Verhaaltje spelen

Werk per 2. Stel je personages voor aan elkaar.

Verzin een plaats en een situatie, een actie. Speel een kort toneeltje waarin de 2 dieren elkaar ontmoeten. Je kan met woorden praten, maar ook in dierentaal.

Opdracht 2: Filosoferen met de kinderen

Beantwoord met elkaar onderstaande vragen.

Let op: er is geen goed of fout!

Laat elkaar uitpraten en vraag door: waarom vind/denk je dat?

 • Waarom wilde haas niet graven?
 • Wat vond je van het einde? Had je liever een ander einde gezien? Hoe had jij het laten aflopen?

  Verzin een ander mogelijk einde. Een goed einde. En ook een slecht.

 • Wat betekent "het hart raken"?
 • Wanneer werd jouw hart geraakt?
De Zonnebloemen van Vincent van Gogh

Opdracht 3: Maak bloemen

Maak bloemen.

Zo creatief en verschillend mogelijk.

 • Schilderen op papier
 • Karton
 • Op de ramen
 • Op de speelplaats
 • Op het voetpad
 • Op de grote markt…
 • Bloemen maken in wegwerpspullen
 • Hang ze in de bomen
 • Plant ze in de tuin …

Ter inspiratie kan je op google de bloemen opzoeken van bekende kunstenaars.

Zoek bijvoorbeeld naar de bloemen van Vincent Van Gogh, of Andy Warhol. Of bloemen in de beeldhouwkunst.

Zo zie je dat je bloemen kan schilderen, tekenen, maken op heel veel verschillende manieren.

Laten we elkaars hart raken met een groot bloemenfeest!

Stuur mij een foto van jullie kunstwerk!