Filmtrailer

4 lessen

Voortgezet Onderwijs

In het project ‘Filmtrailer’ maakt een groep leerlingen een korte film, van idee tot eindproduct.

Licht, camera, actie! Waar de ene leerling zich prettig voelt in de spotlights, voert de ander zijn of haar taak liever achter de schermen uit. In dit filmtrailerproject zal eenieder zich op een eigen manier kunnen laten zien; de leerling ontdekt dat ieders rol essentieel is voor het eindproduct en dat iedere keuze daar invloed op heeft.

 • Projectdoel

  Het doel van het filmtrailerproject is tweeledig; naast dat er een film moet worden gemaakt en iedere leerling een goede invulling aan zijn of haar rol moet geven en hierop beoordeeld kan worden, is het sociale aspect minstens zo belangrijk. Doordat iedereen andere taken en verantwoordelijkheden heeft, die mogelijk binnen ieders comfortzone liggen, veranderen de verhoudingen binnen een groep en zullen de leerlingen elkaar gaan zien en waarderen om verschillende redenen: werkhouding, samenwerking, communicatie en creatieve invulling.

  Als een leerling een passende taak heeft, wordt het voor de workshopdocent makkelijker om hem of haar uit te dagen hier het maximale uit te halen.
  Binnen de rol die iedere leerling heeft, zijn er verschillende leerdoelen te behalen – of het nu gaat om het bewerken van videomateriaal, in de overtreffende trap acteren of het precies namaken van een bepaald shot – niet alleen om te kunnen beoordelen, maar ook om leerlingen te stimuleren om in hun vrije tijd ook te gaan maken.

 • Aansluiting op het curriculum

  Door het tweeledige doel zijn er diverse mogelijkheden om het filmtrailerproject te implementeren in het curriculum van de school. Kunstvakken als CKV, drama/theater of muziek liggen voor de hand, maar in het kader van groepsvorming of communicatie is een insteek vanuit bijvoorbeeld informatiekunde of burgerschap zeker ook een mogelijkheid.

  Ook vanuit de profielen Media, Vormgeving en ICT binnen het VMBO en Cultuur en Maatschappij binnen HAVO en VWO kan er ruimte zijn voor het project. Naast implementatie binnen één van de vakken is uitvoering met de mentorklas in bijvoorbeeld een activiteitenweek ook een reële optie. Afhankelijk van de insteek van het project kunnen de beoordelingscriteria behoorlijk uiteenlopen. Bij uitvoering van dit project worden deze bepaald door de school.

Het project is ontstaan vanuit de wens om leerlingen meer ruimte te geven voor eigen ideeën door ze een discipline te laten kiezen waarin hun creativiteit het beste kan worden geuit.

Het filmtrailerproject kan worden uitgevoerd met VMBO-, HAVO- en VWO-groepen vanaf het tweede leerjaar. Afhankelijk van het niveau, de vakinhoudelijke insteek en het beschikbare budget kan er meer tijd worden genomen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.

In dit project wordt er een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling; de benodigde invloed van de vakdocenten hangt af van het niveau, de beschikbare tijd en de inzet van de leerling.