Voor dit project heeft het Nationaal Militair Museum gezocht naar ouderen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en die hun verhaal wilden delen met schoolkinderen van nu. Vijf verhalen geven samen een beeld van verschillende perioden en aspecten van de oorlog. De informatie hieronder is achtergrondinformatie voor jou als leerkracht.

 

cor-crum

Cor Crum: inval

Wat men niet verwacht gebeurt toch: op 10 mei 1940 valt nazi-Duitsland ons land binnen. Te voet, te land en door de lucht. Een bliksemaanval. Na vijf dagen vechten geeft Nederland zich over. Cor Crum, acht jaar, woont bij het aanbreken van de oorlog met zijn ouders aan de voet van de Grebbeberg, midden in de belangrijkste verdedigingslinie van ons land. De familie moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Hoe treft Cor zijn huis aan bij terugkeer?

 

jack-van-der-winkel

Jack van der Winkel: bezetting

Nederland is nu bezet en de bevolking gaat zo goed en zo kwaad als het gaat weer over tot de orde van de dag. Met het verschil dat er nu ruim honderdduizend Duitse soldaten in ons land verblijven. Een deel daarvan wordt bij Nederlanders in huis ondergebracht. Dat overkomt ook de negen jaar oude Jack van der Winkel uit Culemborg, die zijn kamer negen maanden moet afstaan aan een Duitse soldaat. Hoe is dat voor Jack?

 

frits-bielfeldt

Frits Bielfeldt: verzet

Sommige jonge mannen ontsnappen tijdens de oorlog naar Engeland om zich daar bij het geallieerde leger aan te sluiten. Zij worden Engelandvaarders genoemd, omdat ze meestal per boot de overkant proberen te bereiken. De vader van de vijfjarige Frits Bielfeldt is één hen. Hij weet als militair in de meidagen van 1940 met zijn watervliegtuig de overkant te bereiken en sluit zich aan bij de Engelse luchtmacht. Frits blijft met zijn moeder en broer achter in Nederland. Zal hij zijn vader terugzien?

corrie-zwolsman

Corrie Zwolsman: vervolging/verzet

Tijdens de oorlog worden meer dan honderdduizend Nederlanders door de Duitsers afgevoerd naar kampen en vermoord. Dit lot treft vooral Joodse mensen, die door Hitler als een minderwaardig ras worden beschouwd. Ook verzetsmensen zoals de vader van Corrie Zwolsman, zeven jaar, worden opgepakt en gevangengezet. Corrie en haar familie blijven in onzekerheid achter. Wat zal er met vader gebeuren?

 

ad-nab

Ad Nab: bevrijding

Nederland wordt tussen september 1944 en juni 1945 bevrijd door de geallieerden. Onder de geallieerde troepen bevindt zich een Nederlandse eenheid: de Prinses Irene Brigade, vernoemd naar de kleindochter van koningin Wilhelmina. De vader van Ad Nab dient als verpleger bij de Prinses Irene Brigade en arriveert in mei 1945 weer bij zijn gezin, dat hij vijf jaar niet heeft gezien. Hoe reageert de vijftienjarige Ad op de terugkeer van zijn vader?