Landschap Erfgoed Utrect

Buitenplaatsen

4 lessen

Groep 7

 • Projectdoelen
  • Leerlingen kunnen omschrijven wat buitenplaatsen zijn.
  • Leerlingen kunnen uitleggen waarom er zoveel te vinden zijn in Utrecht aan de Vecht.
  • Leerlingen geven betekenis aan cultureel erfgoed in hun eigen omgeving.
  • Leerlingen oefenen in het kijken en analyseren van sporen uit het verleden.
 • Thema's en leergebieden

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Burgerschap

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Kritisch denken en samenwerken

Er zijn veel buitenplaatsen in de provincie Utrecht. In dit project maken jullie kennis met een buitenplaats bij jullie in de buurt. Wie woonden hier en wat is hun verhaal? Aan de hand van een probleemstelling onderzoeken jullie wat deze plek voor jullie kan betekenen.

Vind je dat dit monument moet worden bewaard voor de toekomst?

 • Achtergrondinformatie Utrechtse buitenplaatsen

  Ooit kende de provincie Utrecht veel buitenplaatsen (zo’n 650). Daarvan zijn meer dan de helft in de loop der tijd in verval geraakt en afgebroken. Vaak werd de grond opgedeeld en verkocht. Van de opbrengst werden bijvoorbeeld nieuwe huizen of soms compleet nieuwe wijken gebouwd. Toch telt de provincie nog altijd zo’n 283 buitenplaatsen. Dat is veel ten opzichte van andere provincies.

  Bekijk voor meer informatie deze website: utrechtsebuitenplaatsen.nl.

 • Over Kasteel Groeneveld (Staatsbosbeheer)

  Kasteel Groeneveld is één van de vele monumenten die Staatsbosbeheer in eigendom heeft.

  Kasteel Groeneveld ontstond in de traditie van de 17de en 18de eeuwse landgoederen die bestemd waren als zomerhuis voor rijke stedelingen, voornamelijk Amsterdammers. Groeneveld is vermoedelijk gebouwd op de fundamenten van een boerenhofstede. Aanvankelijk bestond het huis alleen uit het middengedeelte van het hoofdgebouw en de twee bijgebouwen: koetshuis en oranjerie. De zijvleugels dateren uit omstreeks 1760.

  Tot 1940 was Kasteel Groeneveld particulier bezit. In de na-oorlogse periode was het een vrijplaats voor Amsterdamse schrijvers en kunstenaars.

  Bekijk hier de website van kasteel Groeneveld.