Landschap Erfgoed Utrect

Vlog de Vrijheid!

4 lessen

Groep 7-8

Wat betekent vrijheid voor jou? Een veteraan en een filosoof komen in de klas. Maak daarna zelf een vlog over vrijheid.

 • De veteraan

  Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt 110.000 veteranen. Hermy Heymann, één van die veteranen, komt bij jullie in de klas vertellen over zijn missies.

 • De filosoof

  Marthe Frederik

  Acht jaar heb ik voor de klas gestaan en dit is wat ik het liefste doe met een groep kinderen: spelen met vragen. Vragen die aanzetten tot denken, verwondering, het sociaal gewenste voorbij gaan, vragen die verbinden en uitnodigen tot samen onderzoeken. Nu begeleid ik filosofische gesprekken in het onderwijs. In dit project ga ik samen met kinderen het begrip Vrijheid verder onderzoeken. Samen zullen we met verschillende oefeningen doen om dit eeuwen oude thema te verkennen met vragen als:

  • Ben je vrij op school?
  • Kan je vrij zijn als je gevangen zit?
  • Kan er ook teveel vrijheid zijn?
  • Heb je regels nodig om vrij te zijn?

  Ik heb veel zin in alle verschillende antwoorden en kritische vragen van de kinderen hierover.

  Vivienne Janssen

  Ik ben Vivienne Janssen en ik geef filosofielessen in de klas. Bij filosofie heb je alleen je hoofd nodig en een dilemma, een kwestie of een goede filosofische vraag die je brein uitdaagt. Door vervolgens goed door te vragen en het antwoord uit te stellen zet je je denken in beweging.

  Wat levert het op?

  Door te filosoferen leer je niet alleen goede vragen stellen. Door te vragen en echt nieuwsgierig te zijn naar de ander prikkel je het vrije denken. Hierdoor kom je tot eigen inzichten en kijk je verder dan het eerste, passende antwoord. Je neemt niet alles zomaar voor ‘waar’ aan. Goed leren denken maakt je mentaal weerbaar.

 • Thema's: internet, jeugdcultuur, geschiedenis

  Veel informatie komt tegenwoordig digitaal tot ons. Een populaire manier van communiceren onder jongeren is via vlogs op YouTube. In het project Vlog de Vrijheid! maken de leerlingen in het kader van meer dan 75 jaar Vrijheid zelf in duo’s of trio’s een vlog over vrijheid: Wat betekent vrijheid voor mij?

  Voorafgaand komt een veteraan in de klas die vertelt over zijn missie. Een filosoof houdt in diezelfde week een gesprek met de leerlingen over wat vrijheid voor hen betekent. Daarna gaan ze zelf een vlog maken. Ter voorbereiding en inspiratie leren ze via korte filmpjes vlogger Sanne Heymann kennen, die laat zien hoe zij te werk gaat. De leerlingen onderzoeken verschillende soorten vlogs en bespreken in het kader van mediawijsheid de voors en tegens.

 • Informatie over vloggen

  Wat is vloggen?

  Vloggen is kort gezegd een weblog in de vorm van een video. De naam is een samenstelling van de woorden ‘video’ en ‘bloggen’. Vaak zijn vlogs een persoonlijk onlinedagboek, waarmee vloggers een kijkje in hun leven geven. De video’s kunnen nietszeggend of grappig zijn, en allerlei onderwerpen bevatten, zoals het ontbijt, kleding of hoe je je haar het best in model krijgt. Ook kunnen vloggers een bepaald probleem bespreken.

  Waarom zijn vlogs populair?

  Vlogs zijn met name populair onder jongeren. Naast het feit dat vlogs een leuk tijdverdrijf zijn, hebben vloggers ook een voorbeeldfunctie. Door de persoonlijke interactie (like & subscribe) bouwen kijkers een band op met de vlogger, waardoor die wordt gezien als een vriend of vriendin. Dit geldt vooral voor jonge kijkers, een leeftijdsgroep die in een identiteitsontwikkelingsfase zit. Daarnaast kunnen vlogs elk moment van de dag worden bekeken, wat past binnen de lifestyle van jongeren.Door de toenemende populariteit worden vlogs ook steeds professioneler: vloggers bieden op vaste tijden video’s aan, maken eigen merchandise en laten video’s editen door derden. De vloggers krijgen de status van een celebrity. Zo zijn ze te gast bij televisie- en radioprogramma’s  en organiseren ze ook offline-events.

  Mediawijsheid

  Mediawijsheid is ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. (Raad voor Cultuur, 2005.)

  Kinderen zien eindeloos veel beelden voorbijkomen, via het nieuws, maar juist ook via sociale media. Hoe kun je daar goed met je leerlingen over in gesprek gaan? Kennisnet geeft een onlineworkshop over mediawijsheid voor leraren.

  Waarom vloggen?

  Vloggen sluit aan bij de belevingswereld van 10- tot 12-jarigen en de hedendaagse manier van communiceren via filmpjes (kerndoel 54). De kinderen reflecteren op zichzelf en anderen door de manier waarop ze de verschillende onderwerpen in beeld brengen en van commentaar voorzien, en door elkaars filmpjes te bekijken (kerndoel 55). In het tijdsbeeld dat de kinderen in dit project geven, gaat het wat betreft de culturele omgeving vooral om de persoonlijke ervaring en waardering van hun eigen omgeving (kerndoel 56).