Landschap Erfgoed Utrect

Langs de Limes

6 lessen

Groep 5-6

Zie je in jouw buurt nog dat er ooit Romeinen waren?

 • Thema's en leergebieden

  Mens en Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Samenwerken

 • Leerdoelen

  De Romeinse rijksgrens liep door de provincie Utrecht. Dit was geen harde grens, maar een plek waar verschillende soorten mensen werkten en woonden. Deze mensen namen gewoontes van elkaar over, net als nu. Jullie ontdekken wat er nu nog te zien is van de Romeinen in Nederland. De Limes staat sinds kort op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Dwars door onze provincie loopt de limes (spreek uit als: lie-mes), de vroegere grens van het Romeinse Rijk. De Romeinen woonden vroeger namelijk niet alleen in het verre Rome, maar ook hier, in Nederland, helemaal tot aan de provincie Utrecht! Wat deden die Romeinen in Nederland? Hoe kwamen ze hier terecht? En wat hebben ze voor ons achtergelaten?

 • Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer

  De Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer is in 1969 opgericht door amateurarcheoloog Leen de Keijzer. Van oorsprong is het een werkgroep van de regionale Historische Kring tussen Rijn en Lek. Ze zijn aangesloten bij de landelijke koepel van amateurarcheologen (AWN) en het merendeel van de ruim 20 leden is wekelijks actief is. De werkgroep heeft z’n thuisbasis op de zolder van het Oude Spoorstation in Houten. Daar zijn ook het archeologisch museum en de vakbibliotheek gevestigd.

  Kijk voor meer informatie op de website.

 • Colofon

  Het lesmateriaal op deze leerkrachtensite en de bijbehorende leerlingenpagina’s zijn eigendom van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en partners. Het maakt onderdeel uit van het Kunst- en Cultuurmenu en mag gebruikt worden door alle deelnemende scholen. Het is partijen niet toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij interesse in overname van het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht.