Landschap Erfgoed Utrect

Langs de Limes

6 lessen

Groep 5-6

Zie je in jouw buurt nog dat er ooit Romeinen waren?

 • Thema's en leergebieden

  Mens en Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Samenwerken

 • Leerdoelen

  De leerlingen leren over de Limes, de Romeinse rijksgrens die dwars door de provincie Utrecht liep. Hier werkten en woonden mensen uit verschillende delen van het Romeinse rijk en zelfs van daarbuiten. Dit zorgde voor grote diversiteit. Men nam gewoontes van elkaar over, net als nu.

  Tijdens dit project leren de kinderen wat er nu nog zichtbaar is van de gewoontes en voorwerpen uit deze periode.

  De Neder-Germaanse Limes staat sinds vorig jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst.

   

Dwars door onze provincie loopt de Limes (spreek uit als: Lie-mes), de vroegere grens van het Romeinse Rijk. De Limes was geen harde grens, maar een plek waar gedurende circa vijf eeuwen verschillende mensen werkten en woonden. Deze mensen waren uit alle delen van het Romeinse rijk afkomstig, en zelfs daarbuiten. Dit zorgde voor grote diversiteit. Men nam gewoontes van elkaar over, net als nu.

De Neder-Germaanse Limes staat sinds vorig jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst.

 • Archeologische werkgroep Leen de Keijzer

  De Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” is in 1967 opgericht, op initiatief van de amateur-archeoloog Leen de Keijzer. Van oorsprong is het een werkgroep van de regionale Historische Kring tussen Rijn en Lek. De werkgroep richt zich primair op archeologisch onderzoek in de gemeente Houten, inclusief de dorpen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. In de loop der jaren zijn er door de leden van de werkgroep tientallen archeologische veldonderzoeken en waarnemingen uitgevoerd. De werkgroep is aangesloten bij de landelijke koepel van amateur-archeologen (AWN) en telt ruim 20 leden, waarvan het merendeel wekelijks actief is.

  De werkgroep beoordeelt ruimtelijke plannen, doet op verzoek van gemeente en provincie archeologische opgravingen, conserveert en restaureert vondstenmateriaal, verzorgt lesprogramma’s en geeft in eigen beheer publicaties uit.

  De Archeologische werkgroep heeft z’n thuisbasis op de zolder van het Oude Spoorstation te Houten. Daar zijn ook het archeologisch museum en de vakbibliotheek gevestigd. Meer informatie via: