Karakter ontwerpen

60 minuten

Groep 7-8

Kruip in de rol van...

 • Leerdoelen

  De leerlingen:

  • maken kennis met kunstenaar Lars Reen en zijn kunstpraktijk
  • zien voorbeelden van hoe karakters een rol spelen in zijn kunst
  • leren het begrip gender kennen
  • zetten hun verbeeldingskracht in om een karakter te ontwerpen

  Oriëntatie op jezelf en de wereld:

  • Kerndoel 37

  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

  • Kerndoel 38

  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

  Kunstzinnige oriëntatie:

  • Kerndoel 54

  De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  • Kerndoel 55

  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 • Rol van de leerkracht

  In deze les is een veilige leeromgeving extra belangrijk. Op speelse manier komt het begrip gender aan bod, leerlingen gaan op basis van willekeurige input een karakter ontwerpen voor een denkbeeldig spel.

  Het gaat dus niet om het ontwerpen van een personage op basis van hun eigen identiteit of gender.

  Als leerkracht draag je zorg voor een respectvolle manier van omgang tussen de leerlingen.

  Volg de cijfers van 1 tot 6. De pulserende cijfers en iconen zijn klikbaar, dus kijk goed of je ze allemaal gehad hebt.

  Deel bij nummer 4 het eerste werkblad uit, laat de leerlingen willekeurig cijfers omcirkelen, en klik daarna pas op de pulserende cijfers 1-4 om achter de bijbehorende eigenschappen te komen.

 • Voorbereiding

  Print voor iedere leerling uit:

  Materialen:

  • Papier
  • Zachte grijze potloden (2B-9B) of grafietkrijt