Landschap Erfgoed Utrect

Doordenkers gezocht

4 lessen

Groep 7-8

Ben jij een echte doordenker? Onderzoek als een kunstenaar een klimaatvraagstuk van jouw gemeente.

 • Projectdoelen
  • Leerlingen doen artistiek onderzoek op locatie.
  • Leerlingen bedenken wilde ideeën voor een klimaatprobleem van hun eigen gemeente.
 • Thema's en leergebieden

  Burgerschap, Mens & Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Creatief denken, probleem oplossen

Nederland, en dus ook de provincie Utrecht, krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen. Denk aan extremere weersomstandigheden, zoals wateroverlast of hittestress. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. En langdurige droogte en hitte zorgen voor natuurbranden en inklinkend land.

Om klimaatproblemen op te lossen hebben we creatieve denkers nodig. Kunstenaar Pavèl van Houten helpt je om de doordenker in jezelf te ontdekken. Laat je inspireren door uitvinders, doe onderzoek op locatie en bedenk de meest wilde ideeën. In ieder kind schuilt een wereldvernieuwer.

 • Locatie: buitenplaats Doornburgh en gastdocent: polderwachter Marcel Bleekendaal

  Doornburgh

  Aan de rand van Maarssen, aan de Vecht, staat al sinds de 17e eeuw buitenplaats Doornburgh. Doornburgh is sinds 2016 eigendom van MeyerBergman Erfgoed Groep, een organisatie die nieuw leven geeft aan erfgoed.

  Stichting Buitenplaats Doornburgh organiseert een programma op het snijvlak van kunst en wetenschap, met o.a. residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen. Het park is openbaar toegankelijk voor omwonenden, wandelaars en overige geïnteresseerden. Ook is het mogelijk om verschillende ruimtes in de priorij te huren voor een activiteit of bijeenkomst.

  Bekijk hier de website.

   

  Marcel Bleekendaal

  Marcel Blekendaal heeft in 2003 de polderwachter geïntroduceerd. Een boswachter zonder bos, maar met weilanden. De polderwachter maakt wandelingen in de polder, op klompen, met een polsstok. Als ‘beeldend kunstenaar’ werkt hij aan de verbeelding van de polder. Niet met objecten, niet met schilderijen, maar met mooie, spannende verhalen en af en toe een indrukwekkende gebeurtenis.

  Ook is hij bezig met wat hij noemt zijn waterverhaal, een verhaal over het veranderend landschap en stijging van het water.

  Lees meer over de polderwachter.

   

 • Ontwikkelpartner: kunstenaar Pavèl van Houten

  Pavèl van Houten

  Kinderen hebben een natuurlijke manier van onderzoek doen en kunnen, zoals we allemaal weten, de beste vragen stellen. Voor hen is de wereld nog een speelveld waar niet alles vastligt, ze zien mogelijkheden waar wij volwassenen dat soms niet meer kunnen.

  Zo heb ik dit ervaren in verschillende projecten waaraan zowel volwassenen als kinderen werkten; volwassenen handelen vanuit wat zij kennen (het zit zo en zo), kinderen handelen vanuit verwondering (wat zou dit kunnen zijn?). Daarom leidt in mijn projecten, zoals de Waardeloze Winkel, Het Schone Waterexperiment, of mijn bladerentelproject in Artis, de blik van het kind vaak tot interessantere handelingen of conclusies dan die van volwassenen. Je zou deze vergelijking door kunnen trekken naar het artistiek proces, waarbij de kunstenaar ook die open (kinderlijke) blik probeert te houden en door nieuwe methodes te ontwikkelen ook poogt tot nieuwe inzichten te komen.

  Bekijk hier de website van kunstenaar Pavèl van Houten.

 • Colofon

  Het lesmateriaal op deze website is eigendom van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en partners. Het maakt onderdeel uit van het Kunst- en Cultuurmenu en mag gebruikt worden door alle deelnemende scholen. Het is partijen niet toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij interesse in overname van het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Kunst Centraal.

 • Fondsen

  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: