Doordenkers gezocht

4 lessen

Groep 7-8

Ben jij een echte doordenker?

  • Leerdoelen
  • Thema's en leergebieden
  • 21e eeuwse vaardigheden

Nederland, en dus ook de provincie Utrecht, krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van extremere weersomstandigheden, zoals wateroverlast of hittestress. Het extremere weer zorgt ook in onze provincie voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden, inklinkend land etc. tot gevolg. De provincie zet daarom in op een ‘toekomstbestendige en waterveilige regio’. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil de provincie aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft. In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn.

In dit project neemt de toekomstige generatie deze problemen onder de loep. Kinderen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met ruimtelijke ordeningsvraagstukken waarvan klimaatsverandering de oorzaak is.

  • Doornburgh

    Tekstje en website

  • Colofon

    Het lesmateriaal op deze leerkrachtensite en de bijbehorende leerlingenpagina’s zijn eigendom van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en partners. Het maakt onderdeel uit van het Kunst- en Cultuurmenu en mag gebruikt worden door alle deelnemende scholen. Het is partijen niet toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij interesse in overname van het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Kunst Centraal.