Landschap Erfgoed Utrect

Doordenkers gezocht

4 lessen

Groep 7-8

Ben jij een echte doordenker? Onderzoek als een kunstenaar een klimaatvraagstuk van jouw gemeente.

 • Projectdoelen
  • Leerlingen doen artistiek onderzoek op locatie.
  • Leerlingen bedenken kunstzinnige en innovatieve ideeën voor een klimaatprobleem van hun eigen gemeente.
 • Thema's en leergebieden

  Burgerschap, Mens & Maatschappij

 • 21e eeuwse vaardigheden

  Creatief denken, probleem oplossen

Nederland, en dus ook de provincie Utrecht, krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen. Denk aan extremere weersomstandigheden, zoals wateroverlast of hittestress. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. En langdurige droogte en hitte zorgen voor natuurbranden en inklinkend land.

Om klimaatproblemen op te lossen hebben we creatieve denkers nodig. Kunstenaar Pavèl van Houten helpt je om de doordenker in jezelf te ontdekken. Laat je inspireren door uitvinders, doe onderzoek op locatie en bedenk de meest kunstzinnige en innovatieve ideeën. In ieder kind schuilt een wereldvernieuwer.

 • Gastdocent Joëlle Baijer

  Joëlle Baijer

  Met haar werk wil Joëlle Baijer de relatie tussen natuur en mens verbeteren. We moeten ons weer meer onderdeel gaan voelen van het ecosysteem. Dit is goed voor de biodiversiteit, het klimaat en voor onze gezondheid!

  Als directeur van Guerrilla Gardeners tovert ze samen met bewoners grijze buurten om in groene oases. Met Symbiode Studio geeft ze Ecosysteemtherapie, waarbij mensen hun relatie met de natuur onder de loep nemen en meer leren leven in symbiose met hun natuurlijke omgeving.

  Meer weten www.joellebaijer.nl

 • Ontwikkelpartner: kunstenaar Pavèl van Houten

  Pavèl van Houten

  Kinderen hebben een natuurlijke manier van onderzoek doen en kunnen, zoals we allemaal weten, de beste vragen stellen. Voor hen is de wereld nog een speelveld waar niet alles vastligt, ze zien mogelijkheden waar wij volwassenen dat soms niet meer kunnen.

  Zo heb ik dit ervaren in verschillende projecten waaraan zowel volwassenen als kinderen werkten; volwassenen handelen vanuit wat zij kennen (het zit zo en zo), kinderen handelen vanuit verwondering (wat zou dit kunnen zijn?). Daarom leidt in mijn projecten, zoals de Waardeloze Winkel, Het Schone Waterexperiment, of mijn bladerentelproject in Artis, de blik van het kind vaak tot interessantere handelingen of conclusies dan die van volwassenen. Je zou deze vergelijking door kunnen trekken naar het artistiek proces, waarbij de kunstenaar ook die open (kinderlijke) blik probeert te houden en door nieuwe methodes te ontwikkelen ook poogt tot nieuwe inzichten te komen.

  Bekijk hier de website van kunstenaar Pavèl van Houten.

 • Colofon

  Het lesmateriaal op deze website is eigendom van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en partners. Het maakt onderdeel uit van het Kunst- en Cultuurmenu en mag gebruikt worden door alle deelnemende scholen. Het is partijen niet toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden en/of te gebruiken voor andere doeleinden. Bij interesse in overname van het lesmateriaal kunt u contact opnemen met Kunst Centraal.

 • Fondsen

  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: