Voor dit project heeft het Nationaal Militair Museum gezocht naar ouderen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en die hun verhaal wilden delen met schoolkinderen van nu. Vijf verhalen geven samen een beeld van verschillende perioden en aspecten van de oorlog. De informatie hieronder is achtergrondinformatie voor jou als leerkracht.