Landschap Erfgoed Utrect

Buitenplaatsen

4 lessen

Groep 7

Op onderzoek naar een buitenplaats bij jou in de buurt.

 • Leerdoelen
  • De leerlingen leren wat buitenplaatsen zijn en hoe deze zijn ontstaan.
  • De leerlingen onderzoeken en bedenken welke waarde dit culturele erfgoed heeft voor hun omgeving en henzelf.
  • De leerlingen denken na over wat zij waardevol vinden aan hun buitenplaats en wat zij erover willen vertellen aan anderen.
 • Thema's en leergebieden
  • Burgerschap
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • 21e eeuwse vaardigheden

  Kritisch denken en samenwerken

Buitenplaatsen? Wat zijn dat eigenlijk en wie woonden daar?

In de provincie Utrecht zijn veel buitenplaatsen. De ene nog mooier en groter dan de andere. In dit project maken de leerlingen kennis met de ‘buitenplaats’. Ze onderzoeken en bezoeken een buitenplaats in hun eigen gemeente. Ook gaan ze op zoek naar de waarde van deze plek voor hun eigen omgeving en maken ze een plan voor de toekomst.

 • Achtergrondinformatie buitenplaatsen

  Ooit kende de provincie Utrecht veel buitenplaatsen (zo’n 650). Daarvan zijn er meer dan de helft in de loop der tijd in verval geraakt en afgebroken. Eigenaren konden het onderhoud van hun zomerhuizen met tuin en bijgebouwen niet langer betalen. Vaak werd de grond opgedeeld en verkocht. Daar werden bijvoorbeeld nieuwe huizen of soms compleet nieuwe wijken gebouwd. Toch telt de provincie nog altijd zo’n 285 buitenplaatsen. Dat is veel ten opzichte van andere provincies. De buitenplaatsen zijn onvervangbaar erfgoed, want ze vertellen een verhaal over de bewoners, het leven in die tijd en de omgeving.

  Bekijk voor meer informatie deze website: utrechtsebuitenplaatsen.nl.

 • Rick en Jolijn

  De les op locatie wordt gegeven door Rick en Jolijn.

  Rick Schellinkhout studeerde in 2010 af aan de HKU als docerend theatermaker. Sinds die tijd is hij als theaterdocent betrokken geweest bij verschillende projecten van Kunst Centraal. Naast acteerlessen regisseert en speelt hij in verschillende (educatieve) voorstellingen van zijn theatergroep, Heer OTTO.

  Jolijn Zwart studeerde in 2010 af aan ArtEZ als theaterdocent. Ze gaf theaterles aan kinderen en jongeren, speelde in educatieve voorstellingen van bijvoorbeeld Heer Otto en werkt al geruime tijd voor Kunst Centraal. Ze volgt een Master Kunsteducatie aan de HKU, geeft les aan leerkrachten in spé op de Pabo en ontwikkelt lesmateriaal voor 123ZING.

 • Over Landgoed Eyckenstein

  Even ten oosten van het dorpje Maartensdijk ligt aan de Dorpsweg het oude landhuis Eyckenstein. Het huis is een buitenhuis. Dat is een huis dat is gebouwd als verblijf buiten de stad waar vroeger rijke mensen de zomermaanden doorbrachten.

  Het landgoed beslaat in totaal 375 hectare grond en bestaat uit bossen, een park, bijgebouwen en boerderijen met landbouwgronden. Eyckenstein heeft een rijke geschiedenis van meer dan 400  jaar.

  Omdat het landhuis particulier bewoond wordt, is het niet voor publiek toegankelijk, maar er mag wel gewandeld worden in de uitgestrekte bossen, die deel uitmaken van de Utrechtse Heuvelrug.

 • Praktische informatie bezoek buitenplaats

  Adres Landgoed Eyckenstein
  Dorpsweg  193
  3738 CD Maartensdijk (gem. De Bilt)
  info@eyckenstein.nl
  http://www.eyckenstein.nl

  • De voorbereidingslessen op school zijn onmisbaar, dus zorg dat je voorafgaand aan het bezoek les 1 en 2 hebt gedaan.
  • Lees les 3 voordat je op pad gaat, zodat je goed voorbereid bij Landgoed Eyckenstein komt.
  • Mochten er begeleidende ouders mee gaan, dan kun je ze de brief voor de begeleiders meegeven.