In gesprek

Scholen uit de provincie Utrecht kunnen bij ons terecht voor vragen op het gebied van cultuureducatie. Dat kan gaan om deskundigheidsbevordering van docenten, activiteiten voor leerlingen of een specifieke vraag van jouw school.

We werken nauw samen met de lokale culturele instellingen. Maar juist ook in gemeenten waar geen lokale culturele instelling is kan er behoefte zijn aan een partij die inspireert en informeert over de mogelijkheden op gebied van cultuureducatie. We brengen graag scholen en culturele partners samen en delen good practices, formats en kennis.