Langs de Limes

De archeoloog

60 minuten

  • Voorbereiding
    • Verzamel vooraf vragen voor de archeoloog
    • Maak vooraf onderzoeksgroepjes van 2-4 leerlingen
    • Print voor ieder groepje het onderzoeksblad Romeinse voorwerpen uit
Werkblad Romeinse voorwerpen
print
Vandaag komt er een archeoloog in de klas!

De archeoloog zal vertellen over archeologie en de Limes. Hij neemt ook een koffer met Romeinse vondsten mee die jullie in groepjes gaan onderzoeken.