Langs de Limes

De archeoloog

60 minuten

  • Voorbereiding
    • Verzamel vooraf vragen voor de archeoloog
    • Maak vooraf onderzoeksgroepjes van 2-4 leerlingen
    • Print voor ieder groepje het onderzoeksblad Romeinse voorwerpen uit
Werkblad Romeinse voorwerpen
print