Soep in het bad! gastdocenten

1 les

Gastdocenten

Les 1. In Andersom Stad – startles met dramadocent

Dramadocent komt op school (totaal 45 min)

Je start in de klas en gaat daarna met de kinderen naar de speelzaal.

Voorbereiding algemeen:

Voorbereiding op school:

  • Zet de decorstukken klaar in het speellokaal of gymzaal.
  • Check bij de leerkracht of hij/zij de stoeltjes en/of andere voorwerpen andersom hebben gezet.

 

Opzet van de les

Introductie in de klas (5 min)
Vertel in je rol (tante of oom van Sara) wie je bent en wat je komt doen. Loop samen naar Andersom Stad.

Dramales in het speellokaal (35 min)
Speel het verhaal in de vorm van teacher in role: de kinderen doen ter plekke met je mee en voeren de handelingen uit die in het verhaal voorkomen. Zorg ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk zelf actief zijn, zelf oplossingen zoeken en ook naar elkaars vondsten kijken. Zing het liedje op de plek die aangegeven staat. De kinderen zingen met je me als ze het al eerder gehoord of gezongen hebben. Herhaal het eventueel een paar keer en nodig de kinderen uit met je mee te zingen. Wie wil zingt mee.

Afsluiting (5 min)
Zwaai de kinderen uit en maak een link naar de volgende les, waarin de kinderen het op-z’n-kop-huis van Sara bekijken en het liedje In Andersom Stad zingen.

Het liedje In Andersom stad

Liedje: mp3 (bedoeld om het jezelf aan te leren, niet om af te spelen in de les!)

Tip: Zing het liedje met de kinderen iets langzamer dan het voorbeeld.