EKKO in de klas!

Groep 7-8

Maak kennis met poppodium EKKO

In dit project maken de leerlingen kennis met poppodium EKKO. Een plek waar mensen nieuwe muziek kunnen ontdekken, concerten kunnen zien en (dans)feesten kunnen bezoeken.

De leerlingen leren onderzoekend te luisteren en zonder vooroordeel te praten over nieuwe muziek. Klopten de beelden met de verwachtingen die je had? Welke vraag zou je aan de band(leden) willen stellen? Zou je meer van deze muziek willen horen? Waarom wel of niet?

Door over dit soort vragen na te denken, komen ze ook steeds meer te weten over hun eigen smaak en dat van anderen. Ze bekijken de vlog van de muzikant die in de klas komt. Deze muzikant licht een tipje van de sluier op en prikkelt de kinderen om na te denken over waar ze nog meer van zouden willen weten. Tijdens het klasse bezoek van de muzikant bespreken ze deze vragen met elkaar, luisteren naar muziek die de muzikant zelf heeft gemaakt en komen tot een gezamenlijk muziekstuk. Muziek inspireert!

  • Thema's en leergebieden

    Muziek, wereldoriëntatie

  • 21e-eeuwse vaardigheden

    Communiceren, Kritisch denken, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden