Landschap Erfgoed Utrect

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Groep 5-6
Groep 6

Ontdek het geheim in jouw omgeving!

Wist je dat je midden in een verdedigingslinie woont die dwars door Nederland loopt? Dat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een super slimme uitvinding die gebouwd is om ons in oorlogstijd te beschermen. De vele onderdelen van de Waterlinie liggen als ‘gevonden voorwerpen’ verspreidt in het landschap maar vormen – als je dat weet – een slimme verdedigingslinie. Tijdens dit project haal je deze verborgen geschiedenis boven water.

  • Fort Ruigenhoek en Kunstenhuis (De Bilt)
  • Werking van de waterlinie, natuur en landschap, beschermen, oorlog en verdediging, werelderfgoed
  • Samenwerken, probleem oplossen, kritisch denken, creativiteit, onderzoekend leren