Ai

4 lessen

Groep 7-8

Schrijf je de sterren van de hemel samen met een ai?

 • Projectdoelen en aansluiting kerndoelen

  Nieuwe digitale technologieën veranderen ons dagelijkse leven; o.a. hoe we creëren en kunst maken. Door een liedtekst te schrijven met een tekst-ai, ervaren en bevragen leerlingen de onderwerpen creativiteit, makerschap en eigenaarschap.  Ze ontwikkelen een begrippenkader om over kunstmatige intelligentie te kunnen praten.

  De focus in dit project is op het proces (iets maken met AI en daarop reflecteren) en niet zozeer op het product (de opgeleverde tekst en beeld).

   

  ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

  45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

  KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

  54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  54: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 • Taken leerkracht

  Voor de start van het project:

  • Controleer of deze website werkt op de individuele devices die op jouw school gebruikt worden. Neem z.s.m. contact op met Kunst Centraal (030 – 6595520) als het niet werkt, en met de systeembeheerder van de school.

   

  • Zorg dat je les 1 en 2 gedaan hebt vóór de gastles.

  We bouwen de informatie zorgvuldig op. Bij de gastles in les 3 reflecteren de leerlingen op de geschreven stukken tekst in les 2. Respecteer dit, en plan les 1 en 2 ruim van tevoren in.

 • 21e eeuwse vaardigheden
  • Kritisch denken
  • Mediawijsheid
  • ICT-basisvaardigheden
Het culturele leven speelt zich deels online af: We krijgen inspiratie, kijken naar films, luisteren muziek en lezen online. Dit project gaat over onze digitale culturele omgeving!

Spoken word artiest Tom Strik is een nummer aan het schrijven over de toekomst. Het couplet en de eerste refreinen schreef hij vlot, maar daarna zat hij op slot!

Hij vraagt de leerlingen om zijn liedtekst af te schrijven.

Dat doen we in toekomst-thema door samen te werken met een ai die teksten schrijft: We duiken in de wereld van de kunstmatige intelligentie.

Speciaal voor dit project is een AI getraind met Nederlandse liedteksten. De leerlingen vergelijken drie manieren om een couplet te schrijven:

 1. zelfstandig
 2. samen met de AI
 3. en volledig door de AI.

Ook ontwerpen ze met een beeld-AI een albumcover bij de gemaakte tekst.

Ze denken na over creativiteit, makerschap en eigenaarschap: kan een algoritme creatief zijn? Wat verstaan we onder creativiteit? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons, als maker? Wie heeft de tekst en het beeld gemaakt?

 • Leerdoelen

  Inhoudelijke kennis

  De leerling:

  • ontdekt wat ‘machine learning’ is en hoe deze AI een tekst kan maken.
  • begrijpt dat een AI getraind moet worden en dat dit ook bepaalt wat de uitkomst is.
  • doorziet dat een AI geen superslim of zelfdenkend systeem is, maar vooral een grote rekenmachine die goed kan ‘gokken’.
  • denkt aan de hand van voorbeelden na over de rol die AI momenteel in ons leven speelt.
  • ontwikkelt een begrippenkader om over dit onderwerp te praten en kan met deze kennis ook andere voorbeelden van AI herkennen en duiden.

  Technische vaardigheden

  De leerling:

  • werkt in een browser en bedient een interface om de AI tekst te laten maken.

  Creatieve vaardigheden

  De leerling:

  • schrijft een liedtekst samen met een algoritme.
  • denkt na over de vraag hoe deze teksten een boodschap kunnen verwoorden en een gevoel kunnen uitdrukken.
  • leert in het creatieve proces keuzes te maken.

  Persoonlijke ontwikkeling

  De leerling:

  • werkt aan talige vaardigheden bij het schrijven van een tekst.
  • leert kritisch denken en handelen rondom vragen over de impact van nieuwe technologie in het algemeen en AI in het bijzonder.
 • Critical Making

  In dit project maken we gebruik van Critical Making. Dit is een onderwijsmethode uit Canada die het fysiek maken en het kritisch denken samen brengt.

  In het maakproces komen als vanzelf de technologie en ethische en sociale vraagstukken aan de oppervlakte. Deze methode past bij ervarend leren.

 • SETUP

  SETUP is het platform voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie en cultuur.

  Samen met kunstenaars en ontwerpers maakt SETUP de gevolgen van technologische ontwikkelingen tastbaar. Hun missie is het creëren van een brede groep media-, algoritme- en datawijze mensen. Het doel is meer mensen laten meewerken aan- en meedenken over technologie.

  Om samen de mogelijkheden van nieuwe technologie te vieren, maar ook je te leren wapenen tegen de risico’s. SETUP richt zich op een breed publiek en werkt graag samen met overheden, organisaties en scholen.

  Tom Strik is werkzaam als spoken word artiest en als creative copywriter. Daarnaast is hij programmeur en communitymanager bij poppodium De Helling, doet voice-overs, organiseert culturele evenementen, geeft workshops op basis-en middelbaar onderwijs in creatief schrijven, schrijft liedjes en is frontman van de muzikale live-act SPROKEN.