Nieuws
februari 21
2023

Algemeen

Vacature: lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën

Kunst Centraal is per september 2023 op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën (onbezoldigd).

Over Kunst Centraal

Samen met scholen, kunstaanbieders en culturele partners zorgen we voor goede cultuureducatie voor iedereen van 4 tot 18 jaar. Met passie, gedrevenheid en gedegen ervaring geven we hiermee invulling aan onze rol als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht. Met onze projecten en programma’s voor leerlingen, live en digitaal, weten we te inspireren. En met bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en advies dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten en docenten. Met een vast team van 35 medewerkers (24 fte) en een goede samenwerking met bekwame vakdocenten, versterken we de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs.

Kunst Centraal hanteert de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan.

© Marieke Duijsters

Raad van Toezicht van Kunst Centraal

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en als team als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie. De Raad van Toezicht streeft qua samenstelling naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Profiel

Voor deze positie van lid Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die affiniteit heeft met kunst en cultuur en belang hecht aan goed kunst- en cultuuronderwijs. Iemand met ervaring t.a.v. financieel management en bedrijfseconomische processen waarvoor u binnen de Raad van Toezicht eerste aanspreekpunt bent. Verder hechten we eraan dat u als kandidaat, net zoals de andere leden van de Raad van Toezicht:

Procedure

Stuur uw motivatie en cv vóór 31 maart aanstaande naar Ellen van Dijk: ellen.van.dijk@kunstcentraal.nl.  Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeroen Willem Klomps (voorzitter RvT): 06-24636859.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 14 april 2023. De aanstelling zal formeel op 1 september ingaan, ten behoeve van een warme overdracht hechten we belang aan betrokkenheid vanaf juni 2023.