Agenda

Spelenderwijs

19 jan
2023

15:30 - 17:30

Primair

Een kind dat speelt, leert het meest. In deze bijeenkomst krijg je informatie over het belang van spelend leren en ervaar je het speelse leren in een circuit van verschillende workshops. In de workshops worden kunstvakken verbonden met ander vakken.

Tijdens spel vindt sterke hersenontwikkeling plaats. Bij spel voel je je vrij, heb je plezier en ga je op in het moment. Vrij van regels. De waarneming en de verbeelding krijgen alle ruimte. Je gaat creatief om met situaties. Ongemerkt versterken deze vaardigheden het leren.

De kunstvakken kenmerken zich door een speelse vorm van leren. Je hebt letterlijk speelruimte. Door kunstvakken te verbinden met andere vakken, geef je spelend leren een kans. Je staat verbaasd van het leerplezier en leerresultaat.

De mens is pas volledig mens, wanneer hij speelt
Friedrich Schiller

Het programma

De middag start met een speelse introductie over het belang van spelend leren.

Vervolgens ervaren de deelnemers het speelse leren in een circuit van verschillende workshops die gaan over:

Alle gepresenteerde werkvormen kunnen direct vertaald en ingezet worden in de klas.

Doelgroep leerkrachten en cultuurcoördinatoren uit het po
Locatie Basisschool De Vonk in Odijk
Kosten €25
Contactpersoon jos.bol@kunstcentraal.nl / 030-8081597