Agenda

Anders denken

18 jan
2022

16:00 - 18:00

Voortgezet

Wat is de waarde van cultuureducatie voor de samenleving? Sprekers zoals wetenschapsjournalist Mark Mieras laten zien hoe creativiteit bijdraagt aan ons welzijn en op welke manier cultuur in ons onderwijs en vrijetijdsbesteding een rol spelen.

Een van de sprekers is wetenschapsjournalist Mark Mieras. Als geen ander kan hij vertellen over wat kunst en erfgoed ons als samenleving brengt en hoe cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zijn verhaal en dat van anderen helpt je om keuzes ten aanzien van cultuureducatie uit te leggen en te verantwoorden tegenover ouders en kiezers.

Doelgroep: directies po/vo en beleidsambtenaren
Prijs: nnb
Locatie: provincie Utrecht

 

Bekijk ook